Top Menu

Εκπαίδευση

Πολιτική μουσειακής αγωγής

Το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης, ακολουθώντας τις σύγχρονες αντιλήψεις της μουσειολογίας και μουσειοπαιδαγωγικής και προσπαθώντας να ανταποκριθεί στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα μικρών και μεγάλων, αναπτύσσει διόδους επικοινωνίας με διαφορετικές ομάδες κοινού δημιουργώντας ευκαιρίες για ενεργό συμμετοχή, οι οποίες εμπλουτίζουν τα βιώματα, τις παραστάσεις και τις αντιλήψεις των επισκεπτών.

Συγκεκριμένα, εφαρμόζει μια σειρά από ποικίλες εκπαιδευτικές δράσεις με σκοπό την γνωριμία του επισκέπτη με τον λαϊκό πολιτισμό και τα έθιμα της Θράκης, που θα συνδέει την παράδοση και τη μνήμη που εμπεριέχει με τον προβληματισμό της σύγχρονης κοινωνίας.
Κεντρική φιλοσοφία της εκπαιδευτικής πολιτικής και των δράσεων που εφαρμόζει το ΕΜΘ είναι η οικοδόμηση της γνώσης μέσω μιας σύνθετης διαδικασίας αλληλεπίδρασης του επισκέπτη με το κοινωνικό του περιβάλλον. Οι εμπειρίες που αποκτά ο κάθε επισκέπτης δεν στηρίζονται σε μια δεδομένη αντικειμενική αλήθεια, αλλά στις νοηματικές δομές που αναπτύσσει με βάση τα δικά του βιώματα, ενδιαφέροντα και τις υπάρχουσες γνώσεις και εμπειρίες του. Συνεπώς, η μουσειακή εμπειρία αποκτά νόημα για τον επισκέπτη μόνο στην περίπτωση της δυνατότητας να τη συνδέσει με την προσωπική του γνώση, εμπειρία και ενδιαφέροντα.

Προκειμένου, όμως, το ΕΜΘ να εκπληρώσει τον εκπαιδευτικό του ρόλο, δε περιορίζεται στο γνωστό και οικείο στοιχείο, αντίθετα προσφέρει διανοητικές προκλήσεις που διατηρούν το ενδιαφέρον των επισκεπτών και ταυτόχρονα απευθύνονται στην ποικιλία τρόπων με τους οποίους οι επισκέπτες μαθαίνουν να αντιμετωπίζουν τις νέες εμπειρίες. Αυτό σημαίνει ότι στις διάφορες δράσεις του το μουσείο απευθύνεται σε όσο το δυνατό περισσότερες αισθήσεις, προσφέροντας ευκαιρίες για αλληλεπίδραση και επεξεργασία των εκθεμάτων του.Σύμφωνα με την αρχή του Dewey, οι επισκέπτες πρέπει να ενθαρρύνονται να κρίνουν, να αξιολογούν, να συμπεραίνουν και να ρέπουν προς την αποκλίνουσα σκέψη. Με άλλα λόγια να μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν και να οδηγούνται προς την αυτονόμηση.

Το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης στα 14 χρόνια λειτουργίας του, συνεχίζει να οργανώνει και να υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα δίνοντας την ευκαιρία στους μαθητές να εξερευνήσουν τα μονοπάτια της τοπικής ιστορίας και του πολιτισμού της Θράκης όπου η γνώση δεν προσφέρεται αλλά ανακαλύπτεται, βιώνεται μέσα από το διάλογο, τη συνεργασία, το παιχνίδι και τη δημιουργία.
Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που προτείνει το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης υιοθετούν τη διαθεματική προσέγγιση προσφέροντας μια ολιστική και σφαιρική διάσταση της γνώσης υποστηρίζοντας και ενισχύοντας παράλληλα το νέο Διαθεματικό Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) του Υπουργείου Παιδείας.

Στόχοι των εκπαιδευτικών προγραμμάτων είναι οι μαθητές:

  • να επαναπροσδιορίσουν ότι η λαϊκή παράδοση δεν αποτελεί μια ανάμνηση του παρελθόντος αλλά ένα σύνολο συμπεριφορών, έκφρασης και σκέψης,
  • να έρθουν σε επαφή μέσα από τις συλλογές του Μουσείου με τα στοιχεία της λαϊκής τους παράδοσης, τα ήθη και τα έθιμα.
  • να βιώσουν μια ξεχωριστή και μοναδική εμπειρία με δραστηριότητες που ενισχύουν ελεύθερη έκφραση την ενεργό συμμετοχή, την ψυχαγωγία, την αυτοέκφραση, τη φαντασία και τη δημιουργία.
  • να έρθουν σε επαφή με ποικίλους ενεργητικούς τρόπους διδασκαλίας και μάθησης με τα αντικείμενα ενισχύοντας παράλληλα την διαβίου μάθηση.
  • να αναπτύξουν χαρακτηριστικά και αξίες της κοινωνικής επαφής, όπως συνεργασία, αλληλεγγύη, υπευθυνότητα, διαχείριση, συμμετοχή, ομαδικό πνεύμα και διάλογο.

Αριθμός παιδιών: 20-25

Διάρκεια προγραμμάτων: 1 ώρα και 30 λεπτά

Υπεύθυνη εκπαιδευτικών προγραμμάτων ΕΜΘ:

Σωκράτους Βαλεντίνα

Σχεδιασμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων:
Δρ.Γιόφτσαλη Κατερίνα, Νηπιαγωγός-Μουσειοπαιδαγωγός
Σωκράτους Βαλεντίνα, Παιδαγωγός-Εμψυχώτρια