Εδώ μπορείτε να συμπληρώσετε ερωτηματολόγια σχετικά με την επίσκεψη και αλληλεπίδραση σας με το μουσείο.

Μας ενδιαφέρει η αξιολόγηση της εμπειρίας σας και η γνώμη σας για την ποιότητα και το είδος των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που παρέχουμε. 

Παράκατω είναι διαθέσιμα σε σύνδεσμο φόρμες αξιολόγησης για : εκπαιδευτικούς, μαθητές πρωτοβάθμιας και μαθητές δευτεροβάθμιας

Φόρμα αξιολόγησης για εκπαιδευτικούς

Φόρμα αξιολόγησης για μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Φορμα αξιολόγησης για μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

 

X