Εκπαιδευτικά Προγράμματα για Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Εκπαιδευτικά προγράμματα γύρω από τις θεματικές ενότητες του  μουσείου, καθώς και θεματικές που ενισχύουν την κριτική σκέψη,

ενσυναίσθηση, ιστορική κατανόηση και προωθούν την ομαδικότητα, συνεργασία, αποδοχή και δημιουργική έκφραση.  Κατεβάστε τον κατάλογο με τα εκπαιδευτικά μας προγράμμα πατώντας το σύνδεσμο στο τέλος του άρθρου.

Θεματικές Ενότητες:

Διατροφή

Τοπική Ιστορία

Λαϊκή Παράδοση

Περιβάλλον

Έθιμα στη Θράκη

Εκπαιδευτικό Δράμα

Print
3297

Documents to download

x
X