Σχέδια δράσης – Εκπαιδευτικά προγράμματα μακράς διάρκειας

Τα τελευταία χρόνια το τμήμα μουσειακής μάθησης του ΕΜΘ παρέχει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να συνσχεδιάσουν τις δράσεις των μαθητών τους στο μουσείο σε άμεση συνεργασία με την μουσειοπαιδαγωγο ή εμψυχώτρια.

 Με ευελιξία στον τρόπο και χρόνο υλοποίησης, τα προγράμματα σχεδιάζονται για να καλύπτουν τις ανάγκες της εκάστοτε ομάδας. Η διαρκεία των projects μπορεί να είναι από 2 εώς και 10 συναντήσεις κατά τη διάρκεια τη σχολικής χρονιάς. Δίνεται έτσι ο απαραίτητος χρόνος για μια μουσειακή εμπειρία με χρόνο για εμβάθυνση και σκέψη.  Μέσα από τεχνικές της μουσειοπαιδαγωγικής, αλλά και με τη χρήση εργαλείων και μεθόδων μη τυπικής μάθησης, δίνεται ένας εναλλακτικός χαρτακτήρας σε όλα τα προγράμματα, διότι δημιουργούνται από κοινού με μαθητές-εκπαιδευτικούς και εμψυχωτές.

 Μέχρι τώρα τα προγράμματα δείχνουν εξαιρετικά αποτελέσματα σε ότι αφορά την εμπλοκή των παιδιών, την ενεργή συμμετοχή τους και το εσωτερικό τους κίνητρο.

Είμαστε στη διαθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση και πληροφορία. 

X