Δομή και υποστηρικτικό υλικό προγραμμάτων

Φίλοι Εκπαιδευτικοί,

Θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι η δομή ενός εκπαιδευτικού προγράμματος σε ένα μουσείο αποτελείται από τρία στάδια σε άμεση αλληλεξάρτηση: την προετοιμασία στο σχολείο, την επίσκεψη στο μουσείο και την επεξεργασία στην τάξη μετά την επίσκεψη.

α) Προετοιμασία στο σχολείο πριν την επίσκεψή σας στο μουσείο

Η προετοιμασία τόσο των μαθητών όσο και του συνοδού εκπαιδευτικού για το πρόγραμμα κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική προκειμένου η σχολική σας τάξη να αποκομίσει τα μεγαλύτερα δυνατά οφέλη από τη συμμετοχή της στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.
Για την προετοιμασία του εκπαιδευτικού σας συστήνουμε να επισκεφθείτε τον εκθεσιακό χώρο του Εθνολογικού Μουσείου Θράκης, να γνωρίσετε από κοντά τις συλλογές του, τις δυνατότητες και τους περιορισμούς του χώρου προκειμένου να διευκολύνετε την επίσκεψη της σχολικής σας τάξης.

Η προετοιμασία των παιδιών για το πρόγραμμα είναι καλό να ξεκινήσει πριν από την επίσκεψη στο χώρο του Εθνολογικού Μουσείου Θράκης. Με αυτόν τον τρόπο τα παιδιά θα προσεγγίσουν καλύτερα τους στόχους του προγράμματος. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε δραστηριότητες που θα στοχεύουν στην εξοικείωση των μαθητών με:

 • Την έννοια μουσείο
 • Το θέμα του εκπαιδευτικού προγράμματος

Σας προτείνουμε ενδεικτικά μερικές δραστηριότητες που μπορείτε να κάνετε:

 • Με αφορμή φωτογραφίες από διάφορα μουσεία συζητήστε με τα παιδιά γύρω από την έννοια «μουσείο». Π.χ. Ποια μουσεία έχετε  επισκεφθεί; Πόσα είδη μουσείων γνωρίζουν; Τι σας έρχεται στο μυαλό όταν ακούτε τη λέξη μουσείο; Πόσα διαφορετικά μουσεία υπάρχουν; Τι σας έρχεται στο μυαλό όταν ακούτε Εθνολογικό Μουσείο Θράκης;
 • Στον πίνακα της τάξης κάντε έναν καταιγισμό ιδεών γύρω από τη λέξη «συλλογή». Προτρέψτε τα παιδιά να ζωγραφίσουν τις συλλογές τους και να τις καταγράψουν. Έπειτα συζητείστε τους λόγους για τους οποίους κάνουν μια συλλογή.
 • Ζητείστε από τα παιδιά να φέρουν τις συλλογές τους στην τάξη και διαμορφώστε μαζί έναν χώρο για την έκθεσή τους.
 • Παίξτε το παιχνίδι των ερωτήσεων. Ένα παιδί βάζει ένα αντικείμενο στο μυαλό του, είτε από τις συλλογές είτε από τα διάφορα αντικείμενα της τάξης. Τα υπόλοιπα προσπαθούν να μαντέψουν ποιο αντικείμενο είναι, κάνοντας κατάλληλες ερωτήσεις (τι σχήμα έχει, τι χρώμα κτλ).
 • Μπορείτε να παίξετε μουσικοκινητικά παιχνίδια με τις συλλογές των παιδιών ή με επιλεγμένα αντικείμενα της τάξης. Τα παιδιά μπορούν να αναπαραστήσουν με το σώμα τους ένα αντικείμενο της επιλογής τους και με τη συνοδεία ενός μουσικού οργάνου, να κινούνται στο χώρο ψάχνοντας να βρουν άλλα «παιδιά-αντικείμενα» που να τους μοιάζουν.
 • Στο στάδιο της προετοιμασίας εντάσσεται και η προετοιμασία των μαθητών για την συμπεριφορά τους στο χώρο του μουσείου κατά τη διάρκεια της επίσκεψης. Τα παιδιά πρέπει να νιώσουν υπεύθυνα και να σεβαστούν τον χώρο του μουσείου. Μερικά από τα θέματα που μπορείτε να θίξετε είναι η καθαριότητα και η προσεχτική αντιμετώπιση όσων αντικειμένων υπάρχουν γύρω (τα παιδιά μπορούν να αγγίζουν κάποια αντικείμενα με προσοχή),  και ο σεβασμός μέσα στο χώρο.

β) Επίσκεψη στο μουσείο

Κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος κρίνεται απαραίτητη η άμεση εμπλοκή και η ενεργός συμμετοχή σας ως εκπαιδευτικός προκειμένου να αξιοποιήσετε τις μαθησιακές εμπειρίες των παιδιών μετά το πρόγραμμα.
Επίσης σας ενημερώνουμε ότι στο τέλος του προγράμματος θα θέλαμε να αφιερώσετε  τόσο εσείς όσο και οι μαθητές σας λίγα λεπτά από το χρόνο σας ώστε να γίνει αξιολόγηση του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος μέσα από τη συμπλήρωση ενός σύντομου ερωτηματολογίου.

 

γ) Επεξεργασία στην τάξη μετά από την επίσκεψη στο μουσείο

Με την επιστροφή σας στη τάξη καλό θα είναι να συνεχίσετε και να εξελίξετε τις εμπειρίες που αποκόμισαν οι μαθητές από την συμμετοχή τους στο πρόγραμμα.

Το υλικό που παραλάβατε από το πρόγραμμα μπορεί να προκαλέσει διάφορες συζητήσεις οι οποίες να κινητοποιήσουν το ενδιαφέρον των μαθητών για τον λαϊκό πολιτισμό της Θράκης και να εκφραστούν μέσα από:

 • μια έκθεση με τις εντυπώσεις τους
 • τη δημιουργία ερευνητικού λευκώματος
 • τη συγγραφή ενός άρθρου στη σχολική εφημερίδα
 • μια δραματοποίηση
 • μια έκθεση φωτογραφίας
 • διάφορες κατασκευές, κ.α.

 

δ) Αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων

Σας παραπέμπουμε στη σελίδα της Αξιολόγησης όπου μπορείτε να συμπληρώσετε ερωτηματολόγια σχετικά με την επίσκεψη και αλληλεπίδραση σας με το μουσείο.

Όλα αυτά μπορούν να αποτελέσουν σημαντικά εργαλεία τόσο για εσάς ως εκπαιδευτικό όσο και για τους μαθητές σας ώστε η συμμετοχή σας στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα να είναι μια ευχάριστη, ωφέλιμη και ουσιαστική εμπειρία.

Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, είμαστε πάντα διαθέσιμοι για να ενισχύσουμε το πολύτιμο έργο σας όπως μπορούμε. 

X