Ο ανθρωποκεντρικός χαρακτήρας του Μουσείου, η ενημέρωση και η  ενεργοποίηση της κοινωνίας για θέματα πολιτιστικής κληρονομιάς, δομικά στοιχεία της ταυτότητας του Μουσείου, συνάδουν με το βασικό στοιχείο της πολιτιστικής ταυτότητας της Θράκης, αυτό της συνύπαρξης ομάδων διαφορετικής εθνοτικης και πολιτισμικής προέλευσης, της συμβίωσης με τον άλλο.

Το Μουσείο  ανοικτό σε όλους,  ένας χώρος που γεφυρώνει κόσμους και παράγει σχέσεις  έχει καταστεί στη συνείδηση του κόσμου ως  ένας ενεργός οργανισμός με έντονη κοινωνική δράση.

Προγράμματα με ευπαθείς ομάδες, δράσεις ενίσχυσης των προσφύγων, εργαστήρια με παιδιά από Δομές Φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων, performance και σεμινάρια είναι μέρος του διαλόγου που αναπτύσσει μέσω κοινωνικών προγραμμάτων που στοχεύουν στην ενίσχυση των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων και καθιστούν το Μουσείο  πομπό μηνυμάτων για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την κοινωνική δικαιοσύνη.

 

X