Δράσεις του Μουσείου

 

Το   Εθνολογικό και ιστορικό υλικό του Μουσείου  γίνεται μία βάση  και αφορμή για  να ευαισθητοποιηθούν οι πολίτες  στο θέμα της πολιτισμικής κληρονομιάς για να επαναπροσδιορίσουμε τη σχέση μας με αυτήν και την ιστορία τη σχέση μας με τον εαυτό μας και τους άλλους.

Σκοπός των πολυεπίπεδων δράσεών μας να ανιχνεύσουμε και να εμβαθύνουμε στη σχέση σύγχρονου -παραδοσιακού ώστε μέσα από νέες  ερμηνευτικές προσεγγίσεις να δούμε την αξία της ένταξής στοιχείων στη σύγχρονη ζωή.

Στόχος των δράσεων μας να αναπτυχθεί ο διάλογος και μέσα από την προσπάθεια προαγωγή- εκπαίδευση,να παραχθούν νέες ιδέες και σχέσεις και οι ποικίλες δράσεις να αποτελούν μέρος της συνολικής δραστηριότητας του Ε.Μ.Θ. που παράγουν πολιτισμό αισθητική απόλαυση και γνώση.

Στις  δράσεις του Μουσείου, στις οποίες συμμετείχαν πάνω από 13.000 άτομα διαφόρων ηλικιών, καταγράφεται η φιλοσοφία του, ο σεβασμός στον πιο απλό πολίτη χωρίς αποκλεισμούς, ανοιχτό σε όλους, ενεργοποίηση και συμμετοχή της κοινωνίας και διάχυση της γνώσης.

Τομείς δραστηριοποίησης:

 • Έρευνα
 • Εκδόσεις
 • Σεμινάρια
 • Ομιλίες
 • Διαλέξεις
 • Εργαστήρια ελεύθερου χρόνου
 • Έκπαιδευτικά προγράμματα
 • Μουσικές βραδιές
 • Performance
 • Εκθέσεις
 • Περιοδικές εκθέσεις
 • Προβολές
 • Πολιτιστική δημιουργία - επιχειρηματικότητα

 

Print
15377

x
X