Δράσεις για ενήλικες

Έκθεση ζωγραφικής «Η τέχνη στα σχολεία της Αλεξανδρούπολης»

 

Μετά την πόλη της Καβάλας, της Ξάνθης, της Δράμας, του Κιλκίς και της Κομοτηνής, οπού τα σχολεία αγκάλιασαν την έκθεση, και οι μαθητές της Αλεξανδρούπολης θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν ζωγράφους από τον τόπο τους και να μυηθούν στη σύγχρονη τέχνη. Παράλληλα, οι επιμελητές και οι δημιουργοί θα ζωντανέψουν τα εκθέματα, παρακινώντας τα παιδιά να παρατηρήσουν, να προβληματιστούν, να εκφραστούν και να αυτενεργήσουν.

Οι μαθητές, μέσα από αυτή την ευχάριστη εμπειρία, προσαρμοσμένη στις ανάγκες και τις δυνατότητες τους, εξοικειώνονται με τη πολιτιστική κληρονομιά του τόπου μας, κατανοούν τον κόσμο της Τέχνης και εφοδιάζονται με τις κατάλληλες γνώσεις ώστε να μπορούν να προσεγγίζουν τα παραπάνω και ανεξάρτητα.

Παράλληλα με την εξοικείωση των μαθητών με τη Τέχνη, οι παραπάνω εκδηλώσεις θα χρησιμοποιηθούν από το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και σαν όχημα για τη διάδοση του θεσμού της αποταμίευσης. Μέσα από την ευχάριστη εμπειρία των παραπάνω εκδηλώσεων και παράλληλα με το πληροφοριακό υλικό του Ταχυδρομικού Ταμιευτήριου, οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να εφοδιαστούν με τις κατάλληλες γνώσεις και να κατανοήσουν τη σημασία της αποταμίευσης όχι μονό στα χρήματα αλλά και στην ενέργεια και το περιβάλλον.

Print
224

x

No content

A problem occurred while loading content.

Previous Next
X