Δράσεις για ενήλικες

Έκθεση μουσικών οργάνων από όλο τον κόσμο

Κύριος στόχος αυτής της Έκθεσης, αλλά και του ίδιου του συλλέκτη, είναι να έρθουν οι επισκέπτες σε επαφή με τον πολιτισμό και την κουλτούρα διαφορετικών λαών και παραδόσεων, μέσα από την γνωριμία τους με μουσικά όργανα, τα οποία είναι ένα από τα βασικά εργαλεία απόδοσης της μουσικής όλων των λαών. Η έκθεση θα περιλαμβάνει αντιπροσωπευτικά μουσικά όργανα διαφόρων παραδόσεων και από διαφορετικές χρονικές περιόδους.

Η συλλογή θα τοποθετηθεί σύμφωνα με τις οικογένειες των μουσικών οργάνων. Αποτελείται από έγχορδα κυρίως όργανα αλλά και τοξωτά, πνευστά και κρουστά. Ο ταμπουράς των Ελλήνων θα τοποθετηθεί πλάι στο Μπαγλαμά και στο Τζουρά Σάζι των Τούρκων, το Σετάρ του Ιράν, το Τσογκούρι από την Γεωργία, Ούτια από την Περσία, την Τουρκία, την Ελλάδα θα βρίσκονται στην ίδια αίθουσα, μαζί με το Λάφτα και το ελληνικό Λαούτο, ούτως ώστε να φαίνονται καθαρά οι ομοιότητες και οι διαφορές της αισθητικής των λαών που τα χρησιμοποιούν. Η Σαρίντα από την Ινδία, το Σαράγκι της Ερήμου από την Αίγυπτο, η Γκαντχάρντα του Νεπάλ, είναι τοξωτά όργανα και ανήκουν στην ίδια οικογένεια με τον Κεμανέ. Έτσι ο επισκέπτης θα έχει την ευκαιρία να έρθει σε μια άμεση επαφή με μουσικά όργανα προερχόμενα από διαφορετικές χώρες, αλλά και να μπορεί να διακρίνει αφενός μεν την μοναδικότητα και την ιδιαιτερότητα του κάθε μουσικού οργάνου και αφετέρου τις ομοιότητες και τα κοινά χαρακτηριστικά τους. Για τον μουσικό Μανώλη Παργεντάκη, η αλληλεπίδραση μεταξύ των λαών ήταν ένα από τα αντικείμενα μελέτης του, από τα πρώτα χρόνια που ασχολήθηκε με τη μουσική.

Στην προσπάθεια του να μελετήσει την παραδοσιακή μουσική όχι μόνο της πατρίδας του, αλλά και άλλων παραδόσεων, που όμως παρουσιάζουν πολλά κοινά ιστορικά, κοινωνικά και πολιτισμικά στοιχεία με την ελληνική, τον οδήγησαν στο να αρχίσει να συγκεντρώνει μουσικά όργανα, να τα «αφουγκράζεται», να «μελετά» την κατασκευή, τη μορφολογία και το ηχόχρωμά τους, την τεχνική τους και μέσα από αυτή τη διαδικασία να ανακαλύπτει και την ιστορία που το καθένα από αυτά «κρύβει» και «μεταφέρει». Τα μουσικά όργανα είναι ένα από τα βασικά εργαλεία απόδοσης της μουσικής όλων των λαών.

Η συλλογή του Μανώλη Παργεντάκη δεν εντάσσεται στα στενά πλαίσια του όρου, δεν είναι δηλαδή καθαρά και μόνο μουσειακό έκθεμα, ούτε ξεχασμένα στη γωνία άψυχα αντικείμενα, αλλά έχει κυρίως χρηστικό χαρακτήρα, εφόσον τα περισσότερα από τα έγχορδα όργανα ο ίδιος τα χρησιμοποιεί στη δουλειά του ως μουσικός, για τη διδασκαλία δηλαδή της μουσικής στους μαθητές του και κατά τη διάρκεια των εμφανίσεων του, με τη μουσική συντροφιά του «Εν αρχή ην ο ήχος», όπου τον προσκαλούν να τα παρουσιάσει για να έρθει το κοινό σε μια πιο άμεση επαφή με το αντικείμενο που πραγματεύεται ο Μανώλης, τις μουσικές παραδόσεις λαών που έχουν κοινές καταβολές με την ελληνική παραδοσιακή μουσική.

Η Έκθεση θα λειτουργεί καθημερινά από τις 10:00-14:00 & 18:00-21:00.

Το επενδυτικό πρόγραμμα «Θράκη – Σταυροδρόμι Πολιτισμού» χρηματοδοτείται από το Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, στο πλαίσιο του Επιχειρηματικού Προγράμματος (Ε.Π.) «Πολιτισμός 2000 – 2006» στο Μέτρο 1.1 «Αναβάθμιση υφιστάμενης και δημιουργία νέας υποδομής μουσείων – βελτίωση προσφερόμενων υπηρεσιών», από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) κατά 75% και από εθνικούς πόρους κατά 25%.
Print
233

x
X