Δράσεις για ενήλικες

Αισώπεια

Ένας φιλόδοξος στόχος του Ε.Μ.Θ. πραγματοποιείται. Πρόκειται για μια σειρά από πολιτιστικές και κοινωνικές εκδηλώσεις με θέμα τον Αίσωπο όπου ξένοι και Έλληνες επιστήμονες, καλλιτέχνες-δημιουργοί θα συμπράττουν για την ανάδειξη του Αισώπειου έργου.

Οι εκδηλώσεις αυτές πραγματοποιούμενες σε ένα θεσμικό πλαίσιο, με οργανωτικό πυρήνα το Ε.Μ.Θ. και με πολύτιμο συνεργάτη το Γιάννη Βουλτσίδη, την συνεργασία Δήμου, Νομαρχίας και Περιφέρειας, αποτελούν έναν πρωτότυπο πολιτιστικό θεσμό παρέχοντας πολλαπλά θετικά οφέλη στην τοπική κοινωνία.

 

Print
65

x

No content

A problem occurred while loading content.

Previous Next
X