Δράσεις για ενήλικες

Διημερίδα «Εκπαίδευση και ιστορική μνήμη»

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

Σάββατο, 22 Νοεμβρίου 2008

09:00 Προσέλευση - εγγραφή
09:30 Χατζόπουλος Κωνσταντίνος

 • Εισαγωγή

10:00 Μαυροσκούφης  Δημήτριος

 • Διδακτική αξιοποίηση χαρτών, μνημείων και ιστορικών τόπων

10:30 Δαλκαβούκης Βασίλειος

 • Ιστορική μνήμη και εκπαίδευση, από τη «χαμηλή» σκοπιά της Εθνογραφίας

11:00 Θεοδώρου Βάσω

 • Εμπλοκές και όρια της πολλαπλής μνήμης. Το παράδειγμα των παιδιών του Εμφυλίου

11:30-12:00 Συζήτηση
12:00-12:15 Διάλειμμα
12:15 Ανδρέου Ανδρέας

 • Ιστορικοί τόποι και Εκπαίδευση

12:45 Βλαχού Μαρία και Κώστογλου Αγγελουρανία

 • Η σχολική ιστορία και οι τρεις μνήμες.
 • Η αξιοποίηση της τοπικής κουλτούρας και η ανάδειξη της διαφοράς στη σχολική ιστορία. Η περίπτωση της Νάξου και της Θράκης.

13:30-14:00 Συζήτηση


 

Κυριακή, 23 Νοεμβρίου 2008

10:00 Μακρής Νικόλαος

 • Η δυσκολία των μαθητών στην κατανόηση ιστορικών εννοιών: το παράδειγμα της εννοιολογικής αλλαγής

10:30 Χριστοδουλόπουλος Μάρκος

 • Δημόσια μνήμη και οι μαθητές της μειονότητας στην ελληνική Θράκη.

11:00 Παληκίδης Άγγελος

 • Ιστορική μνήμη και εικόνα

11:45-12:00 Συζήτηση
12:00-12:15 Διάλειμμα
12:15 Βέικου Χριστίνα

 • Η πρόσληψη της Ιστορίας μέσα από τη σχολική  χρήση της.

12:45 Κόκκινος Γεώργιος

 • Πόλεμοι της μνήμης. Περιπέτειες και τυπολογίες της μνήμης.
 • Η μετάβαση από τη μνήμη–αντίσταση ενάντια στην ηθελημένη λύση των νικητών, στη μνήμη–φετίχ και πολιτική θρησκεία. Η παθογένεια των νόμων της μνήμης.

13:30-14:00 Συζήτηση

 

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κωνσταντίνος Κ. Χατζόπουλος, καθηγητής του Τμήματος Ιστορίας & Εθνολογίας του Δ.Π.Θ.


Η διημερίδα πραγματοποιείται στα πλαίσια του Ε.Π Πολιτισμός- «Θράκη Σταυροδρόμι Πολιτισμών» που χρηματοδοτείται από το Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, στο πλαίσιο του Επιχειρηματικού Προγράμματος (Ε.Π.) «Πολιτισμός 2000 – 2006» στο Μέτρο  1.1 «Αναβάθμιση υφιστάμενης και δημιουργία νέας υποδομής μουσείων–βελτίωση προσφερόμενων υπηρεσιών», από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) κατά 75% και από εθνικούς πόρους κατά 25%.

Print
562

x
X