Δράσεις για ενήλικες

Εκπαιδευτικές δράσεις του Εθνολογικού Μουσείου Θράκης: Μία ανοιχτού τύπου διαδικασία

(Εισήγηση Γιόφτσαλη Κατερίνα) Ομιλία με θέμα: « Εκπαιδευτικές δράσεις του Εθνολογικού Μουσείου Θράκης: Μία ανοιχτού τύπου διαδικασία», στην 9η ενημερωτική συνάντηση μουσείων νεώτερου πολιτισμού που διοργάνωσε το ICOM

Print
26

x
Previous Next
X