Δράσεις για ενήλικες

Εμψύχωση δημοτικής ποίησης με τεχνικές Εκπαιδευτικού Δράματος

Το εκπαιδευτικό δράμα αποτελεί την εξέλιξη της θεωρίας και της πρακτικής του θεατρικού παιχνιδιού, καθώς δίνει έμφαση τόσο στο περιεχόμενο όσο και στη μορφή. Υπερβαίνει την επεξηγηματική φύση της δραματοποίησης, προτείνοντας αντί αυτής τη διερευνητική δύναμη του δράματος και ενώ εμπεριέχει τα παιχνίδια ρόλων, πολλαπλασιάζει τη δύναμή τους, εντάσσοντάς τα σ’ ένα πλούσιο κόσμο νοημάτων, όπου το προσωπικό αλληλεπιδρά με το κοινωνικό. Η μεθοδολογία του εκπαιδευτικού δράματος στηρίζεται από τις σύγχρονες παιδαγωγικές θεωρίες, οι οποίες πρεσβεύουν το σεβασμό της προσωπικότητας του μαθητή ως ψυχοσωματικής ολότητας όπως επίσης και την ενδυνάμωση του επιστημονικού – ερευνητικού ρόλου του εκπαιδευτικού.

Τα σεμινάρια διάρκειας 8 ωρών θα διεξαχθούν στο χώρο του Εθνολογικού Μουσείου Θράκης και θα πραγματοποιηθούν σε 2 κύκλους:

1ο Εργαστήρι: «Εμψύχωση δημοτικής ποίησης με τεχνικές Εκπαιδευτικού Δράματος»

Περίληψη εργαστηρίου: Με σημείο εκκίνησης ένα δείγμα δημοτικής ποίησης από την περιοχή της Θράκης, οι συμμετέχοντες διερευνούν τα ερωτήματα: Τι είναι αυτό που δίνει δύναμη στο νέο της ιστορίας μας να αντιταχθεί στην κοινωνική προσταγή; Σε ποιες ανάλογες σημερινές καταστάσεις οι νέοι αντιδρούν στη θέληση των ενηλίκων; Είναι αναπόφευκτη η μεταξύ τους σύγκρουση; Πόσο σημαντική είναι η ανάγκη να ακολουθούμε τις επιθυμίες μας και πως αυτή σχετίζεται με την ανάγκη μας για αποδοχή; Ημερομηνία διεξαγωγής: 20 Απριλίου 2007 και ώρα 17:00-21:00 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στη Γραμματεία του Εθνολογικού Μουσείου Θράκης και στο τηλέφωνο 25510-36663. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Κόστος συμμετοχής: 7 ευρώ ανά εργαστήριο. Σε περίπτωση αυξημένης συμμετοχής τα εργαστήρια θα επαναληφθούν το Σάββατο 28 και την Κυριακή 29 Απριλίου 2007.

Print
498

x
X