Δράσεις για ενήλικες

Η Αρχαιολογική έρευνα στη Θράκη την τελευταία πενταετία

Την Τρίτη 25/05/2010, ώρα 20:00 θα πραγματοποιηθεί Αρχαιολογική Συνάντηση με θέμα ‘Η αρχαιολογική έρευνα στη Θράκη την τελευταία πενταετία’. Πρόκειται για την παρουσιαση του έργου της ΙΘ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και των συνεργατών της (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης). Η θεματολογία της συνάντησης αναφέρεται σε ένα ευρύ γεωγραφικό χώρο, από τα Άβδηρα δυτικά μέχρι τη Μικρή Δοξιπάρα Ζώνη βορειοανατολικά.

 

Print
38

x

No content

A problem occurred while loading content.

Previous Next
X