Δράσεις για ενήλικες

"Η Ελληνική παρουσία στα Θρακικά παράλια του Εύξεινου Πόντου μέσα από τις βυζαντινές και μεταβυζαντινές εικόνες της περιοχής", ομιλία της Αναστασίας Τούρτα στο Ε.Μ.Θ.

Με αφορμή 52 βυζαντινές και μεταβυζαντινές εικόνες από τη Μεσημβρία, τη Σωζόπολη, τη Βάρνα, την Αγαθούπολη και το Βασιλικό, στις βουλγαρικές ακτές της Μαύρης Θάλασσας, οι οποίες παρουσιάζονται για πρώτη φορά στο ελληνικό κοινό στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού στη Θεσσαλονίκη, η διάλεξη επιχειρεί να αναδείξει το ιστορικό υπόβαθρο της περιοχής την εποχή της δημιουργίας των εικόνων, καθώς και την κοινωνία και την οικονομία, οι οποίες διαμόρφωσαν τις προϋποθέσεις της δημιουργίας τους. Η Κωνσταντινούπολη ήταν το κέντρο αναφοράς για τις βυζαντινές εικόνες και για την τέχνη της περιοχής γενικότερα, καθώς τα θρακικά παράλια βρίσκονταν στον άμεσο ζωτικό περίγυρο της Πρωτεύουσας και ο Εύξεινος Πόντος είχε μεγάλη στρατηγική σημασία για τη Βυζαντινή αυτοκρατορία.  Από την άλλη η τέχνη των μεταβυζαντινών εικόνων της περιοχής οφείλει πολλά στις εμπορικές συναλλαγές των πόλεων από τις οποίες αυτές προέρχονται με το χώρο του Αιγαίου, επειδή μέσα από τους εμπορικούς δρόμους έφθαναν και τα καλλιτεχνικά ρεύματα που διαμορφώθηκαν στον ελληνικό ορθόδοξο κόσμο και μάλιστα στην Κρήτη από τον 15ο αιώνα και εξής. Εξαιρετικά διαφωτιστικές είναι οι αφιερωματικές επιγραφές στις εικόνες οι οποίες, συνδυασμένες με τη μαρτυρία των μνημείων που σώζονται στον ίδιο τον τόπο και ιστορικές πληροφορίες, αποκαλύπτουν όψεις των κοινωνιών από τις οποίες αυτές προέρχονται και τη διαχρονική δυναμική παρουσία του ελληνισμού στην περιοχή.  
Print
252

x

No content

A problem occurred while loading content.

Previous Next
X