Δράσεις για ενήλικες

Μουσική και Εθνογένεση στην πολυπολιτισμική Θράκη

Ομιλία του κ. Γιώργου Μαυρομάτη, Λέκτορα του ΤΕΕΠΗ- ΔΠΘ με τίτλο “Μουσική και Εθνογένεση στη Θράκη” που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του συνεδρίου με τίτλο “Η Εθνομουσικολογία στη Θράκη” που διοργανώθηκε στην Κομοτηνή στις 10-11 Μαρτίου 2012 από το Τμήμα Ιστορίας – Εθνολογίας Δ.Π.Θ. και το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης
Print
87

x
X