Δράσεις για ενήλικες

Παρουσίαση του βιβλίου "Ancient Sacral Monuments in the Black Sea" στο Εθνολογικό Μουσείο Θράκης

Την Τρίτη 30 Νοεμβρίου 2010 στις 20:30 θα πραγματοποιηθεί στο Μουσείο η παρουσίαση του συλλογικού έργου "Ancient Sacral Monuments in the Black Sea" υπό την επιμέλεια των Ηλία Κ. Πετρόπουλου και Alexander A. Maslennikov. Για την παρουσίαση του έργου θα μιλήσουν οι: Ιωάννης Πετρόπουλος, Καθηγητής ΔΠΘ, Διευθυντής Κέντρου Ελληνικών Σπουδών (Ελλάδος) Πανεπιστημίου Harvard, Igor Lazarenko,Αρχαιολόγος στο Αρχαιολογικό Μουσείου Βάρνας, Μαρία Γκιρτζή,Δρ Κλασικής Αρχαιολογίας, Ηλίας Κ. Πετρόπουλος,Επίκουρος Καθηγητής ΔΠΘ, Επισκέπτης Καθηγητής στο Διεθνές Ελληνικό Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης.Για πολλές δεκαετίες τα αποτελέσματα των ανασκαφικών ερευνών σε θέσεις ελληνικού ενδιαφέροντος στην Παρευξείνια λεκάνη παρέμεναν άγνωστα στο διεθνές επιστημονικό κοινό για διαφόρους λόγους. Τόσο η πολιτική κατάσταση, όσο –κυρίως- η δυσκολία του γλωσσικού παράγοντα. διατηρούσαν άγνωστα πολλά από τα σημαντικά αποτελέσματα των αρχαιολογικών ανασκαφών της εν λόγω περιοχής. Οι τέσσερις τόμοι που έχουν μέχρι σήμερα εκδοθεί με τον γενικό τίτλο ‘Ancient Greek Colonies in the Black Sea’, εκτάσεως περίπου 3000 σελίδων,  αποτελούν σημαντική συμβολή στην διεθνοποίηση των κλασικών αρχαιοτήτων του εν λόγω χώρου. Το νέο συλλογικό έργο που κυκλοφόρησε μέσα στον Αύγουστο του 2010 με τον τίτλο ‘Ancient Sacral Monuments in the Black Sea’ (Αρχαία λατρευτικά μνημεία στην Μαύρη Θάλασσα), υπό την επιμέλεια των Ηλία Κ. Πετρόπουλου και Alexander A. Maslennikov, αποτελεί συνέχεια της προσπάθειας διεθνοποίησης του έργου των Παρευξείνιων αρχαιολόγων και ιστορικών, συμπληρώνοντας τους τέσσερις προηγούμενους τόμους σε θέματα λατρείας και θρησκευτικής ζωής των κατοίκων τόσο των αρχαίων ελληνικών αποικιών, όσο και των γηγενών λαών της ευρύτερης Παρευξείνιας επικράτειας, εκκινώντας από τους αρχαϊκούς χρόνους και καταλήγοντας στα ρωμαϊκά χρόνια. Τα περισσότερα από τα αρχαιολογικά ευρήματα που αναφέρονται στο βιβλίο βλέπουν για πρώτη φορά το φως της δημοσιότητας και αυτό το γεγονός προσδίδει στην εκδοτική προσπάθεια ιδιαίτερη βαρύτητα. Οι συγγραφείς του νέου τόμου είναι όλοι καταξιωμένοι αρχαιολόγοι και ιστορικοί που ασχολούνται με τις αρχαιότητες του συγκεκριμένου γεωγραφικού χώρου. H έκδοση πραγματοποιήθηκε από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ροδόπη-Έβρου.
Print
417

x

No content

A problem occurred while loading content.

Previous Next
X