Δράσεις για ενήλικες

Σχέσεις γονέων – παιδιών: Από τη βρεφική έως την εφηβική ηλικία

Την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2015 στις 19:30 στον πολυχώρο του Μουσείου το Σωματείο Φίλων του Ε.Μ.Θ διοργανώνει συζήτηση με θέμα: Σχέσεις γονέων – παιδιών: Από τη βρεφική έως την εφηβική ηλικία. family-of-musicians Εισηγητής -συντονιστής της συζήτησης: Νίκος Μακρής, Αναπ. Καθηγητής Ψυχολογίας Δ.Π.Θ. Είσοδος ελεύθερη. Η σχέση μεταξύ γονέα και παιδιού αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές σχέσεις τις οποίες διαμορφώνει το άτομο κατά τη διάρκεια της ζωής του. Η ποιότητα της σχέσης αυτής επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, όπως η ηλικία του γονέα, η εμπειρία του, η αυτοπεποίθηση του, η σταθερότητα της συζυγικής του σχέσης αλλά και τα μοναδικά χαρακτηριστικά του παιδιού, όπως το φύλο του, η φυσική εμφάνισή του, η σειρά γέννησής του ή η ιδιοσυγκρασία του. Επίσης, είναι ενδιαφέρον ότι η σχέση αυτή συνίσταται σε αλληλεπίδραση η οποία εμφανίζει μία δυναμική διαφορετική, ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Στις συναντήσεις θα επιχειρηθεί μία ανταλλαγή απόψεων με τους συμμετέχοντες με επίκεντρο τη δυναμική της σχέσης γονέα – παιδιού σε διαφορετικές ηλικιακές φάσεις των παιδιών. Έμφαση θα δοθεί στο γονεϊκό ύφος, τον τρόπο με τον οποίο οι γονείς αντιμετωπίζουν το παιδί, και στις επιδράσεις του ύφους αυτού στην κοινωνική, συναισθηματική προσαρμογή του παιδιού, αλλά και στη σχολική του επίδοση. Στις συναντήσεις μπορούν να συμμετάσχουν γονείς και των δύο φύλων, με παιδιά από τη βρεφική έως την εφηβική ηλικία, εκπαιδευτικοί, καθώς η σχέση γονέα- παιδιού επηρεάζει τη συμπεριφορά του παιδιού στο σχολείο, αλλά και όσοι ενδιαφέρονται για την ανθρώπινη συμπεριφορά και προσαρμογή. O Νίκος Μακρής είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Ψυχολογίας στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Έχει συμμετάσχει σε πλήθος ελληνικών και διεθνών συνεδρίων και έχει δημοσιεύσει βιβλία και σημαντικό αριθμό άρθρων σε ελληνόγλωσσα και διεθνή περιοδικά σχετικά με την ενημερότητα των παιδιών για τις ικανότητές τους, τα κίνητρα μάθησης αλλά και την αυτο- αποτελεσματικότητά τους, από τη νηπιακή έως την εφηβική ηλικία. Υπήρξε Επισκέπτης Καθηγητής στο Κέντρο Ανάπτυξης του Ανθρώπου του Πανεπιστημίου του Michigan των ΗΠΑ
Print
481

x

No content

A problem occurred while loading content.

Previous Next
X