Θράκης Χρονολόγιο

Θράκης Χρονολόγιο.

Έξω στην μπροστινή αυλή του μουσείου πάνω σε 4 καμβάδες γραμμένη η ιστορία της Θράκης από την προϊστορία έως τη νεότερη εποχή. 
Προσβάσιμο σε όλους ανεξαρτήτου ώρας και ημέρας.
Συγγραφή & Επιμέλεια: Αγγελική Γιαννακίδου.

Η δράση πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια των προγραμματισμένων δράσεων του ΕΜΘ για τα 100 χρόνια της ενσωματώσης της Θράκης στον Ελληνικό κορμό.

Print
183

x
X