Μόνιμη Έκθεση

Η συλλογή του Μουσείου αποτελείται από 5.000 αντικείμενα, αρχειακό φωτογραφικό υλικό, καταγραφές και 3.700 βιβλία.  Στο χώρο του Μουσείου εκτίθεται ένα μέρος της συλλογής του Μουσείου που αριθμεί 500 αντικείμενα οργανωμένα στις εξής θεματικές ενότητες :

Οι θεματικές ενότητες που αναπτύσσονται χρονικά καλύπτουν την εποχή από τα τέλη του 17ου αιώνα έως τις αρχές του 20ου.

Το  εκθεσιακό εθνολογικό και ιστορικό υλικό έχει οργανωθεί σε δύο χρονικούς άξονες:

Α)Τον γραμμικό εξελικτικό χρόνο της ιστορικής παρουσίας  στη Θράκη και που εμφανίζεται επιταχυνόμενος ιδιαίτερα μετά την αστικοποίηση του χώρου το 19ο και κυρίως τον 20ο.  

Β) τον  ακίνητο χρόνο της μακράς διάρκειας που ακολουθεί τον κύκλο της σποράς και του καρπού και είναι άμεσα συνδεδεμένος με τις αγροτικές παραγωγικές δραστηριότητες.

Η περιήγηση με βάση τους δύο χρόνους γίνεται μέσα από την βιντεοσκοπημένη ξενάγηση, τα αντικείμενα, τους χάρτες, το φωτογραφικό υλικό την προβολή ψηφιακών ταινιών και  το βοηθητικό ιστορικό υλικό.

Θεματικές ενότητες

Ισόγειος χώρος:

 1. Χάρτες.
 2. Ενδυματολογικά της Θράκης 
 3. Μουσική και  λατρεία  στη Θράκη
 4. Κεραμικά 
 5. Χάλκινα 
 6. Η διατροφή και η  προβιομηχανική ζαχαροπλαστική 

Υπόγειος χώρος

 1. Το σόργον
 2. Το μέλι
 3. Tο  νερό
 4. Η καλλιέργεια της γης
 5. Τα Δημητριακά
 6. Το κρασί
 7. O καπνός

Στον αύλειο χώρο 

     8.Περιοδικές Εκθέσεις

Print
10414

x
X