Εισαγωγικό Εργαστήριο Εικονογραφημένης Αφήγησης

Εισαγωγικό Εργαστήριο Εικονογραφημένης Αφήγησης

Πώς διαλέγουμε τις εικόνες που συνοδεύουν μια ιστορία;
Πόσο σημαντική είναι η σύνθεση, η αρμονία και η αντίθεση στην πλοκή και τη ζωγραφική;
Πώς προσεγγίζουμε το σχεδιασμό ενός χαρακτήρα;

Σε αυτό το Εισαγωγικό Εργαστήριο Αφηγηματικής Εικονογράφησης, διάρκειας 9 συναντήσεων, οι συμμετέχοντες θα ασχοληθούν με τις βασικές αρχές εικονογράφησης μιας ιστορίας και θα προσθέσουν νέα αφηγηματικά μέσα στην εργαλειοθήκη τους. 

Το εργαστήριο απευθύνεται σε ενήλικες χωρίς να είναι απαραίτητη καμία προϋπάρχουσα εμπειρία στο σχέδιο και τη συγγραφή.

Κάθε Τετάρτη 19:30 με 21:30 στο Εθνολογικό Μουσείο Θράκης
Διάρκεια 1ου κύκλου: 2 μήνες
Έναρξη εργαστηρίου 7/10/2020

Περιορισμένος αριθμός θέσεων
Υπεύθυνος εργαστηρίου: Χρήστος Μαρτίνης
Μηνιαίο κόστος:35€
Στην τιμή του εργαστηρίου συμπεριλαμβάνονται τα βασικά υλικά.
Στο εργαστήριο θα τηρηθούν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας για τον COVID-19.

Περιγραφή εργαστηρίου:
Το Εισαγωγικό Εργαστήριο Εικονογραφημένης Αφήγησης αποτελείται από τρία μέρη.
Στο πρώτο μέρος οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν την δυνατότητα να βλέπουν τις ιστορίες ως αφηγητές, μαθαίνοντας τις βασικές δομές συγγραφής ενός σεναρίου, τη διαφορά ανάμεσα στην ιστορία και την πλοκή, τη δημιουργία χαρακτήρων που ενισχύουν και δίνουν ροή στην ιστορία και πως επιλέγουν τις ιδανικές στιγμές της ιστορίας τους προς εικονογράφηση. 
Στο δεύτερο μέρος, μετά την ολοκλήρωση της ιστορίας τους, θα πραγματευτούν την σύνθεση εικόνας, τον σχεδιασμό χαρακτήρων, έκφρασης και χειρονομίας (gesture drawing) καθώς και τις ιδιότητες και τη χρήση του χρώματος.
Στο τρίτο μέρος θα χρησιμοποιήσουν τα παραπάνω αφηγηματικά εργαλεία για να εικονογραφήσουν τις ιστορίες τους.
Στόχοι του σεμιναρίου είναι οι συμμετέχοντες να έρθουν σε επαφή με:

βασικές δομές σεναρίου

τη διαφορά ιστορίας και πλοκής

πώς να δημιουργούν χαρακτήρες που προωθούν τη δράση

πώς να επιλέγουν τις ιδανικές στιγμές της ιστορίας τους προς εικονογράφηση

σύνθεση εικόνας

σχεδιασμό χαρακτήρων

πως να σχεδιάζουν τους χαρακτήρες να ερμηνεύουν το ρόλο τους

τα χαρακτηριστικά του χρώματος και πως να το χρησιμοποιούν στην αφήγηση

Μετά το πέρας του εργαστηρίου θα πραγματοποιηθεί έκθεση με τα project των συμμετεχόντων.

Print
388

x
X