Επίσκεψη

GENERAL ENTRANCE: €3,00

DISCOUNT ENTRANCE: €2,00

 

FREE ENTRANCE

  •  
  • Unemploeyd

  • Children under the age of 12

  • People with disabilities

  • Tour quides

  • ICOM Members

  • Members of  the "Friends of the Ethnological  Museum of Thrace club"

  • Educators

Print
4918

x

Τρίτη - Σάββατο: 09:00 - 15:00
Κυριακή:10:00 - 13:00

Το μουσείο είναι κλειστό κάθε Δευτέρα.

X