Έρευνα

Η έρευνα αποτελεί καταστατική αρχή του ICOM  για την ίδρυση των Μουσείων και τομέα ζωτικής σημασίας  για το Ε.Μ.Θ. το οποίο λειτουργεί σε μια περιοχή όπου όλα τα ίχνη του παρελθόντος μιλούν και δημιουργούν ιστορίες με σύνθετες πολιτισμικές σημασίες.

Στο ερευνητικό έργο του Μουσείου συμπεριλαμβάνονται οι καταγραφές στον ευρύτερο ιστορικό χώρο της Θράκης, η παραγωγή  25 ντοκιμαντέρ, οι 11 εκδόσεις, ο συνεχής εμπλουτισμός του αρχειακού υλικού, η Βάση Δεδομένων με τις θεματικές, πρόσφυγες του 1923, ιστορία και προσωπικότητες της Θράκης καθώς και παραδοσιακή διατροφή.

Για φοιτητές προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς υπάρχει πρόσβαση στο αρχειακό υλικό του Μουσείου.

Παράλληλα η έρευνα και ο πολιτισμός της περιοχής προωθείται  με την υλοποίηση αντίστοιχων προγραμμάτων.

Προγράμματα που υλοποιήθηκαν:

  • ΕΠ. ΚτΠ.                     2016
  • ΕΠ. Πολιτισμός         2008
  • My visit planer           2011
  • LEDOS                         2012
  • Grundvig                     2013
  • Intereg                         2017
Print
1804

x

No content

A problem occurred while loading content.

Previous Next
X