Βιβλιοθήκη

Το  Εθνολογικό Μουσείο Θράκης, πολιτιστικός πυρήνας του νομού Έβρου, ανταποκρίνεται στις ανάγκες του ανθρώπου για τη διαφύλαξη της ιστορικής μνήμης και της πολιτιστικής κληρονομιά, έχοντας αναπτύξει μια αξιόλογη συλλογή βιβλίων, περιοδικών και οπτικοακουστικού υλικού, που προβάλλουν την  πολιτισμική κληρονομιά του τόπου και βοηθούν στη διάδοσή της. 

Πρωταρχικός σκοπός της Βιβλιοθήκης του Εθνολογικού Μουσείου Θράκης, είναι η συγκρότηση μιας πλήρους και ενημερωμένης συλλογής  υλικού, που προορίζεται για κοινή χρήση, επιτρέποντας  την πρόσβαση όλων των χρηστών στην αναζήτηση  και ανάκτηση της πληροφορίας και γνώσης, συμβάλλοντας έτσι στην ανύψωση του μορφωτικού, κοινωνικού και αισθητικού επιπέδου του τόπου.

Η Βιβλιοθήκη στα δεκαπέντε χρόνια λειτουργίας της, καλύπτει αντιπροσωπευτικά όλο το φάσμα της ανθρώπινης γνώσης,  δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη λαϊκή, τοπική παράδοση, λαογραφία και αρχαιολογία. Βασικό πυρήνα της συλλογής, ωστόσο,  αποτελούν τα ιστορικά βιβλία και μελετήματα,  στα οποία καταγράφεται η  τοπική ιστορία από την αρχαιότητα ως σήμερα. Οι εγκυκλοπαιδικές γνώσεις προσφέρονται για την κάλυψη εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών  καθώς και την εκπόνηση εργασιών.

Η συλλογή της Βιβλιοθήκης εμπλουτίζεται και αναπτύσσεται διαρκώς. Ένα μέρος του έντυπου υλικού εκδίδεται από το ΕΜΘ, αριθμώντας σήμερα τους 5000 τόμους βιβλίων και 25 τίτλους περιοδικών

 Αναλυτικότερα η συλλογή της βιβλιοθήκης αποτελείται από τα θεματικά πεδία:  

·         Ελληνικά και ξενόγλωσσα  βιβλία ποικίλης ύλης

·         Ιστορικά βιβλία και  διδακτορικές διατριβές εκπαιδευτικών ιδρυμάτων

·         Θρακικά έντυπα, βιβλία και περιοδικά

·         Σπάνιες εκδόσεις

·         Πληροφοριακό υλικό (εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, βιβλιογραφίες, οδηγοί, χάρτες)

·         Τίτλους  ελληνικών και ξένων μυθιστορημάτων

·         Βιβλία προσχολικής ηλικίας - παιδική λογοτεχνία - εφηβικό μυθιστόρημα

·         Συλλογή παραμυθιών

·         Ποιητικές συλλογές 

·         Η συλλογή συμπληρώνεται με οπτικοακουστικό υλικό αποτελούμενο από  ταινίες, ντοκυμαντέρ, DvD, CD

Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού των βιβλιοθηκών με τη χρήση των νέων τεχνολογιών είναι προγραμματισμένο να γίνει η εγκατάσταση του  προγράμματος KOHA 3.2, ενός  συστήματος  ανοιχτού κώδικα διαχείρισης βιβλιοθηκών, για την ολοκληρωμένη αυτοματοποίηση της βιβλιοθήκης και τη διάθεση των βιβλιογραφικών δεδομένων, μέσω του Κατάλογου Ανοιχτής Προσπέλασης (OPAC). Στη ψηφιακή βιβλιοθήκη οι επισκέπτες  θα μπορούν να  πλοηγηθούν διαδικτυακά στο ψηφιακό υλικό αντλώντας  τις πληροφορίες που τους ενδιαφέρει με δυνατότητα εκτύπωσης.

Βασική πολιτική οργάνωσης της βιβλιοθήκης είναι η εφαρμογή των βιβλιοθηκονομικών πρότυπων και κανόνων. Η περιγραφική καταλογογράφηση του υλικού της Βιβλιοθήκης γίνεται με βάση τους Anglo-American Cataloguing Rules, 2nd rev. ed.  Η θεματική ευρετηρίαση ακολουθεί τον κατάλογο θεματικών επικεφαλίδων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος  και το Sears List of Subject Headings, μεταφρασμένες και προσαρμοσμένες στην ελληνική γλώσσα. Για την ταξινόμηση εφαρμόζεται  το Δεκαδικό Σύστημα Ταξινόμησης (Dewey Decimal Classification).

Μελλοντικός στόχος που θα ολοκληρώσει την συγκεκριμένη προσπάθεια, αποτελεί η πλήρης ψηφιοποίηση της συλλογής, με την δημιουργία Διαδικτυακού Κατάλογου Ανοιχτής Προσπέλασης (e-OPAC)

Το υλικό διατίθεται στο χώρο του μουσείο καθώς δεν λειτουργεί δανειστικό τμήμα.

Print
4973

x
X