Εκδόσεις

Εκδόσεις του Εθνολογικού Μουσείου Θράκης

Βιβλία

Το Μουσείο μέσα στις δύο δεκαετίες λειτουργίας του έχει εκδόσει περισσότερα από δέκα βιβλία που αφορούν στην ιστορία και τον πολιτισμό της Θράκης μέσα στους αιώνες.

Στόχος μας είναι να κάνουμε το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης ένα σημείο συνάντησης του αρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος με βάση την ιστορία και τον πολιτισμό της Θράκης, ένα κέντρο έρευνας και δημιουργίας.

Ο στόχος είναι να διασωθεί ό,τι πιο αυθεντικό έχει παραδώσει η Θράκη και να το προβάλει. Την έκφραση των ‘κατά φύσιν’ εθνοτικών ομάδων της περιοχής. Το εθνολογικό και ιστορικό υλικό του ΕΜΘ, που συγκεντρώθηκε με πολύ κόπο και απαίτησε πολύ χρόνο, θέλω να πιστεύω ότι διασώζει την τοπική ιστορία και παράδοση ως τμήμα μιας δυναμικής, που δεν στρέφεται μόνο προς το παρελθόν, αλλά βοηθάει και στη διαμόρφωση του αύριο.
Για μένα ο λαϊκός πολιτισμός είναι ένας πλούτος, μια γνώση που, αν την κατέχεις, έχεις και τη δύναμη να κρίνεις. Διότι αν μπορείς να κρίνεις, μπορείς και να αντισταθείς σε οτιδήποτε ενοχλητικό και πιεστικά επιβαλλόμενο……

Ιστορία

The Ethnological Museum of Thrace was created out of the need to preserve historical memory.
Beyond the aesthetic restoration of the material, the museum promotes the study, the promotion of the folk culture of Thrace so as to constitute a starting point for a reassessment of what is tradition. Η ιστορική έρευνα και καταγρφή της προφορικής μας ιστορίας και μνήμης είναι το κέντρο του στρατηγικού σχεδιασμού του Μουσείου μας.