Αποστολή και Στόχοι του Μουσείου

 

Όραμά μας, να καταστεί  το Ε.Μ.Θ. ένας χώρος γνωριμίας με την ιστορία και τον πολιτισμό της Θράκης, κέντρο έρευνας και πνευματικής δημιουργίας.

  • η διάσωση της ιστορικής μνήμης η  ανεύρεση, η συγκέντρωση, η διατήρηση υλικού και πάσης φύσεως μαρτυριών του θρακικού πολιτισμού  

  • η εκπόνηση ή η ανάθεση μελετών και ερευνών με στόχο τη μελέτη, την έρευνα και  τη προβολή του πολιτισμού της Θράκης

  • η παραγωγή υλικού σε διάφορες μορφές  (ψηφιακές, έντυπες)

  • η δραστηριοποίηση σε εναλλακτικές μορφές μάθησης μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα και εργαστήρια για όλες τις ηλικίες

αποτελούν  μέρος του καταστατικού της ίδρυσης του Μουσείου με στόχο την ενεργοποίηση της κοινωνίας για τα θέματα προστασίας και ανάδειξης  του πολιτιστικού αποθέματος της περιοχής και την αξία της ένταξης του  στη σύγχρονη  κοινωνική και πολιτιστική ζωή.   

Διαθέσιμο για λήψη μια συνοπτική παρουσίαση του έργου του μουσείου στο τέλος του άρθρου. 

 

Print
5633

Documents to download

x
X