Μόνιμος χορηγός:  η Οικογένεια Πολυχρόνη Γιαννακίδη.

Με την χορηγία του Ίδρύματος Σ. Νιάρχος το 1998 καλύφθηκε τμήμα της δαπάνης του Μηχανολογικού εξοπλισμού.

Το Ε.Μ.Θ. είναι περιστασιακά επιδοτούμενο από το  ΥΠΠΟΑ.

X