Πωλητήριο Εθνολογικού Μουσείου Θράκης
Η Θράκη φέρνει μουσικές

Η Θράκη φέρνει μουσικές

T012
0,25 lbs
18,00 €

O θρύλος θέλει να έχει γεννηθεί η μουσική στη Θράκη. Ήχοι βαθιάς παράδοσης, συνοδεύουν τους Θράκες σ’ όλες τις μεγάλες στιγμές της ζωής τους. Στη Δ. Θράκη η γεωγραφία του τόπου και των ανθρώπων διαμόρφωσαν εσωτερικά μια ενδιαφέρουσα μουσική πολυμορφική.

Παραγωγή ΕΜΘ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ
X