Πωλητήριο Εθνολογικού Μουσείου Θράκης
Παραδοσιακά κτηνοτροφικά επαγγέλματα

Παραδοσιακά κτηνοτροφικά επαγγέλματα

T006
0,25 lbs
16,12 €

Εκτοπίστηκαν τα παραδοσιακά επαγγέλματα.Έφυγαν και οι άνθρωποι τεχνίτες, δημιουργοί από τη ζωή παίρνοντας μαζί τους την ομορφιά αυτή.Σήμερα έμειναν λίγοι ως ζώσα μνήμη της παρελθούσης ζωής μόνοι τους ως μνημεία. Μόνοι στον τόπο, τον χώρο και τον χρόνο.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ
X