Πωλητήριο Εθνολογικού Μουσείου Θράκης
Περιβάλλον και καλλιέργειες στη Θράκη

Περιβάλλον και καλλιέργειες στη Θράκη

T022
0,25 lbs
13,11 €

Ξεκινώντας από 5.000.000 χρόνια με τα παλαιότερα δείγματα της πανίδας και της χλωρίδας που βρέθηκαν στο Ορμένιο, και τα υπολείμματα των απανθρακωμένων οργανικών υλών της 6ης χιλιετίας που βρέθηκαν στη Θράκη,

Διάρκεια: 07:00΄΄

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ
X