Ο σκοπός του Ε.Μ.Θ. είναι η διαφύλαξη της ιστορικής μνήμης και η προβολή του πολιτισμού της Θράκης. Ο στόχος του, δηλωτικός στο έργο του:  το πολιτιστικό απόθεμα αυτής της πολυσήμαντης περιοχής να καταστεί μια δύναμη δημιουργική, ώστε να στηριχθεί η επιβίωση των κοινοτήτων και η παραγωγή πολιτισμού.

Γίνε μέλος της προσπάθειας.

Στήριξε  το Ε.Μ.Θ.

Ενίσχυσε τη Θράκη

 

X