δρώμενο μουσουλμάνων στην Κομοτηνή

Ο εορτολογικός κύκλος των Μπεκτασί-Αλεβί της Δ.Θράκης

Αλεβί – Μπεκτασί της Δυτικής Θράκης. Ιεροί τόποι και τελετουργίες στον εορτολογικό κύκλο.

Μυλωνέλης Ιωάννης Υπ. Δρ. Α.Π.Θ.

Αλεβί – Μπεκτασί της Δυτικής Θράκης. H μακρά συμβίωση ετερόκλητων θρησκευτικών κοινοτήτων στη Δυτική Θράκη

Η κατάρρευση και το τέλος των αυτοκρατοριών όπως αυτή της Οθωμανικής αυτοκρατορίας δημιούργησε νέα έθνη – κράτη. Όπως και στα υπόλοιπα Βαλκάνια, έτσι και στην Ελλάδα, και συγκεκριμένα στην περιοχή της Δυτικής Θράκης, το νέο έθνος – κράτος ωσμώθηκε από τις επιρροές, τις τάσεις και τις πρακτικές των προγενέστερων θρησκευτικών κοινοτήτων της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, τα Μιλλέτ (millet). Το αποτέλεσμα αυτού του ιστορικού μετασχηματισμού είναι η συμβίωση, τόσο στον χώρο όσο και στον χρόνο (μέχρι και σήμερα), αρκετών θρησκευτικών κοινοτήτων όπως αυτές των Ορθοδόξων Χριστιανών, των Μουσουλμάνων Σουννιτών, των Αρμενίων Χριστιανών, των Καθολικών Χριστιανών, των Μπεκτασί – Αλεβιτών και άλλων μικρότερων σουφικών κοινοτήτων. Τέλος, δεν πρέπει να λησμονούμε και την προγενέστερη ύπαρξη Εβραϊκών κοινοτήτων στην περιοχή της Δυτικής Θράκης, των οποίων οι πληθυσμοί εξοντώθηκαν με βίαιο και βάναυσο τρόπο από τις δυνάμεις του Άξονα κατά την περίοδο του Β΄Π.Π..

Οι όροι Μπεκτασισμός και Αλεβιτισμός

Οι όροι Μπεκτασί και Μπεκτασισμός (Bektashi και Bektashism αντίστοιχα) χρησιμοποιούνται αρκετά συχνά στις μέρες μας με τρόπο συμπεριληπτικό, και με σκοπό να υποδηλώσουν τις παραδόσεις εκείνες που αφορούν στα ρεύματα εντός του Ισλάμ. Πιο συγκεκριμένα, αυτές του Σουφισμού (taṣawwuf) που σχετίζονται με την προσωπικότητα και τις διδασκαλίες του Χατζή Μπεκτάς Βελή (Haji Bektash Veli). Η συνολική παράδοση των κοινοτήτων των Μπεκτασί δέχεται πως ιδρυτής της ήταν ο μεγαλύτερος «Wali» φίλος του Θεού στην ιστορία της, ο Χατζή Μπεκτάς Βελή. O Χατζή Μπεκτάς ήταν περσικής καταγωγής, και γεννήθηκε στην πόλη Νισαπούρ της περιοχής του Χορασάν, όπου μυήθηκε στον κόσμο και στις διδασκαλίες του ισλαμικού μυστικισμού από τον Μπαμπά Ισχάκ και συνδέθηκε με το μεγάλο κίνημα Γεσεβήδων και των Τουρκομάνων μπαμπάδων.

O Χατζή Μπεκτάς, πιθανόν, γεννήθηκε κατά το έτος 1209 μ. Χ. και απεβίωσε  πριν το έτος 1295 μ. Χ.. Από ένα χειρόγραφο, το οποίο βρίσκεται στην Άγκυρα της Τουρκίας, εξάγεται ως συμπέρασμα πως το έτος γέννησης τοποθετείται κατά το 1209 μ. Χ., και το έτος το οποίο ο Χατζή Μπεκτάς Βελή απεβίωσε τοποθετείται κατά το 1271 μ. Χ. O Χατζή Μπεκτάς Βελή θεωρείται ο πνευματικός ιδρυτής της πολυπληθέστερης και λαοφιλέστερης σουφικής tariqa (δρόμος, διδασκαλία) δερβίσηδων. Αυτή η tariqa Baktāshiyya, η οποία καθιερώθηκε ως η επίσημη tariqa του στρατιωτικού σώματος των γενίτσαρων, εξαπλώθηκε ευρύτατα στην περιοχή των Βαλκανίων χτίζοντας πολλούς tekkes (τεκέδες), κτηριακά συγκροτήματα τα οποία αποτελούνται συνήθως από τον τόπο σύναξης και προσευχής, μαυσωλείο – τουρμπέ (türbe), νεκροταφεία, τράπεζα, μαγειρείο και στάβλους. Σήμερα, το παγκόσμιο κέντρο της κοινότητας των Μπεκτασί βρίσκεται στην Αλβανία, έπειτα από την εκδίωξη τους το 1925 από την Τουρκία και μετά την ίδρυση της Τουρκικής Δημοκρατίας κατά το 1923.

Οι Αλεβίτες και ο Αλεβιτισμός (Alevis και Alevism αντίστοιχα) αποτελούν θρησκευτικές κοινότητες, οι οποίες συνδέονται και αποτελούν μέρος του μυστικού Ισλάμ ή του γνωστού με τον όρο Σουφισμός και συνδέονται επίσης με την προσωπικότητα του Χατζή Μπεκτάς Βελή. Τα ρεύματα του Αλεβιτισμού, εντοπίζονται σήμερα στην Τουρκία, στο Ιράν (στα σύνορα με την Τουρκία) αλλά και σε κάποιες χώρες της Μέσης Ανατολής, όπως στη Συρία. Οι Αλεβίτες έχουν μια πλούσια παράδοση που περιλαμβάνει μουσική, ποίηση και έντονη κοινοτική διάσταση. Η κουλτούρα τους έχει επηρεάσει διάφορους τομείς, όπως την τέχνη και την πολιτική. Οι κοινότητες των Αλεβιτών και των Μπεκτασί έχουν στο κέντρο της θεολογικής και λατρευτικής τους έκφρασης, τον γαμπρό και ξάδερφο του Προφήτη Μοχάμεντ (Muhammad) και τον τέταρτο ορθά καθοδηγούμενο  χαλίφη στην ισλαμική ιστορία Αλή (Ali ibn Abi Talib), τηρώντας παράλληλα τις δικές τους ξεχωριστές παραδόσεις και τελετουργίες, οι οποίες διαφέρουν διαφέρουν από αυτές των Σουννιτών Μουσουλμάνων.

Ιεροί χώροι/τόποι της κοινότητας και Εορτολογικός κύκλος της κοινότητας των Αλεβί – Μπεκτασί της Δυτικής Θράκης

Η έλευση, η διάδοση καθώς και η μακραίωνη παρουσία του Ισλάμ και της οθωμανικής αυτοκρατορίας στον Ελλαδικό χώρο άφησε τα ίχνη της στο παρόν, με μια ζωντανή μουσουλμανική κοινότητα, η οποία ζει στην περιοχή της Δυτικής Θράκης. Τα ρεύματα του Σουφισμού άφησαν πίσω τους στην περιοχή της Δυτικής Θράκης κοινότητες και ιερούς χώρους, όπως τεκέδες, τουρμπέδες και τζέμεβί (tekke, türbe, cemevi), τα οποία διατηρούνται έως και σήμερα, καταδεικνύοντας πως το Ισλάμ των Βαλκανίων διακρίνεται τόσο για τα ιδιαίτερα τοπικά χαρακτηριστικά του όσο και για την ποικιλία των μορφών και των εκφράσεών του. Σήμερα, στην περιοχή της Δυτικής Θράκης ένα τμήμα πιστών του Σουφισμού επιλέγει να αυτοπροσδιορίζεται ως Αλεβί – Μπεκτασί και διαβιεί στην περιοχή του Βορειοδυτικού Έβρου και συγκεκριμένα στους οικισμούς γύρω από τον τεκέ του Σεγίτ Αλή Σουλτάν (Seyyid Ali Sultan Dergâhı-Tekkesi).

Από την έως τώρα επιτόπια έρευνα στην περιοχή της Δυτικής Θράκης, συνολικά καταγράφηκαν 121 ιεροί τόποι, οι οποίοι σχετίζονται με τον σουφισμό γενικότερα, δηλαδή είναι τεκέδες, τουρμπέδες και τζέμεβί. Από τους παραπάνω ιερούς τόπους άλλοι είναι ενεργοί, άλλοι μη ενεργοί, κάποιοι έχουν μετατραπεί σε ναούς και τεμένη, ενώ για ορισμένους τόπους υπάρχουν μόνο αναφορές από ντόπιους. Στην περιοχή της Δυτικής Θράκης η ύπαρξη των ταφικών μνημείων (türbe) αποτελεί πολύ σημαντικό στοιχείο για τη λειτουργία και τη δομή μιας σουφικής κοινότητας, καθώς γίνεται σημείο προσκυνήματος, προσφοράς αφιερωμάτων και κυρίως τέλεσης τελετουργικών θυσιών ζώων (Κουρμπάνι) από τους πιστούς της γύρω περιοχής ή ακόμα και από πιο μακρινές περιοχές. Τα Κουρμπάνια ξεκινούν το μήνα Μάρτιο και ολοκληρώνονται στα μέσα Νοεμβρίου.

Κουρμπάνι 

Ο όρος “Κουρμπάνι” (από το αραβικό: قربان) αναφέρεται σε ένα σημαντικό ισλαμικό έθιμο, κατά το οποίο οι πιστοί (Muslim) πραγματοποιούν τελετουργικές θυσίες ζώων. Το Κουρμπάνι είναι μια πράξη ευλάβειας και αφοσίωσης προς το Θεό, συμβολίζει την προθυμία για θυσία προς Αυτόν και αποτελεί Αβραμική παράδοση. Ειδικότερα, σύμφωνα με τη μουσουλμανική παράδοση, η θυσία αυτή θα πρέπει να μοιράζεται μεταξύ της οικογένειας, των φίλων και των φτωχών. Ενισχύοντας έτσι την κοινοτική αλληλεγγύη και την αλληλοβοήθεια. Αυτή η τελετουργική πράξη πραγματοποιείται ανάλογα με τις διατάξεις του Ισλάμ, με τον καθένα να θυσιάζει ένα συγκεκριμένο είδος ζώου, συνήθως αρνί, ανάλογα με την οικονομική του δυνατότητα. Το κρέας και το μαγειρεμένο φαγητό που προκύπτει από αυτές τις τελετουργικές θυσίες, μοιράζεται στους φτωχούς και σε όσους βρίσκονται σε ανάγκη, προωθώντας την έννοια της κοινοτικής συμπαράστασης. Οι πιο σπουδαίες γιορτές των μουσουλμάνων Σουννιτών είναι της λήξης την νηστείας του Ραμαζανιού ή αλλιώς Σεκέρ Μπαϊράμ (Eid al-Fitr) και του Κουρμπάν Μπαϊράμ (Eid al-Adha). Κουρμπάνια στην περιοχή της Δυτικής Θράκης πραγματοποιούν και οι κοινότητες των Σουννιτών μουσουλμάνων και οι Αλεβί – Μπεκτασί, σε διαφορετικές ημερομηνίες και γιορτές η κάθε μία εντός του ετήσιου εορτολογικού κύκλου.

Ο ετήσιος εορτολογικός κύκλος και τα τελετουργικά δρώμενα της κοινότητας των Αλεβί – Μπεκτασί της Δυτικής Θράκης ξεκινούν κατά την αρχή της άνοιξης και ολοκληρώνονται στην αρχή του χειμώνα κάθε έτους. Ειδικότερα, η κοινότητα των Αλεβί – Μπεκτασί, η οποία εντοπίζεται στην περιοχή του Βορειοδυτικού Έβρου, και συγκεκριμένα στους οικισμούς Ρούσσα, Γονικό, Μεγάλο Δέρειο, Ουράνια, Κισσός, Μικράκιο, Άνω και Κάτω Καμπή, Κόρυμβος, Μεσημέρι και Χλόη, με θρησκευτικό, τελετουργικό και διοικητικό κέντρο τον τεκέ της Ρούσσας του Σεγίτ Αλή Σουλτάν (Seyyid Ali Sultan Dergâhı-Tekkesi) ξεκινά τον ετήσιο κύκλο της το μήνα Μάρτιο, ο οποίος ολοκληρώνεται κατά τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο. Ο κύκλος αυτός ξεκινά για τους Αλεβί – Μπεκτασί της Δυτικής Θράκης με το κουρμπάνι του Mart, αλλά και για κάποιες άλλες κοινότητες του σουφικού Ισλάμ των Βαλκανίων, καθώς και στις 21 Μαρτίου κάθε έτους, ημερομηνία η οποία σηματοδοτεί τον ερχομό της άνοιξης, την έλευση του νέου έτους και τη γέννηση του Αλή. Η πρωτοχρονιά, η οποία ονομάζεται Νεβρούζ ή Σουλτάν Νεβρούζ (από το περσικό: نوروز), ξεκινά από τη δύση του ηλίου στις 20 Μαρτίου και ολοκληρώνεται το απόγευμα της 21ης του Μάρτη.

Ο ετήσιος εορτολογικός κύκλος και τα δρώμενα του έτους της κοινότητας των Αλεβί – Μπεκτασί της Δυτικής Θράκης ολοκληρώνονται στις αρχές του μήνα Νοεμβρίου με την τέλεση του Κουρμπανιού του Μουρσέλ Μπαλί Μπαμπά στην τοποθεσία Μουρσάλα του Έβρου, μιας περιοχής Δυτικά και πλησίον του τεκέ της Ρούσσας. Το Κουρμπάνι του Μουρσέλ Μπαμπά, ο οποίος σύμφωνα με τις προφορικές παραδόσεις και πεποιθήσεις των ντόπιων ήταν ένας από του υιούς ή ανηψιος Σεγίτ Αλή Σουλτάν ή αλλιώς Κιζίλ Ντελή, στις μέρες μας πραγματοποιείται συνήθως το πρώτο Σαββατοκύριακό του Νοεμβρίου και σηματοδοτεί την έλευση του χειμώνα και το τέλος της παραγωγής.

Έπειτα από το Κουρμπάνι του Μουρσέλ Μπαμπα, ακολουθούν συνήθως άλλα τέσσερα κουρμπάνια με το τελευταίο, αυτό της “Ενότητας” (Birlik) το οποίο πραγματοποιείται στον τεκέ του Σεγίτ Αλή Σουλτάν. Από το Κουρμπάνι της “Ενότητας” (Birlik) έως την έλευση του νέου έτους τον Μάρτιο, το διάστημα που μεσολαβεί συμβολίζει την καρδιά του χειμώνα και μια περίοδο που δεν πραγματοποιούνται δημόσια κουρμπάνια στους τουρμπέδες. Κατά την περίοδο αυτή, η κοινότητα των Αλεβί – Μπεκτασί δέχεται στους κόλπους της τα νέα μέλη, τα οποία επιθυμούν να ακολουθήσουν το “Δρόμο” (tarikat) της κοινότητας, πραγματοποιώντας την τελετή όρκου (İkrar) και “σφάζοντας Κουρμπάνι” όπως χαρακτηριστικά αποκαλούν οι ίδιοι. Κατά τη διάρκεια του χειμώνα οι πιστοί και τα μέλη της κοινότητας των Αλεβί – Μπεκτασί της Δυτικής Θράκης μπορούν να πραγματοποιήσουν προσωπικά κουρμπάνια, τα οποία αφορούν συνήθως τον κύκλο της ζωής και συγκεκριμένα το στάδιο της γέννησης. Ένας πιστός μπορεί να “κόψει ένα Κουρμπάνι” με αφιερωματικό χαρακτήρα επειδή απέκτησαν στην οικογένεια ένα νέο μέλος, ένα νέο παιδί. Επίσης, την περίοδο αυτή, ανά 15 μέρες και πάντα μέρα Πέμπτη βράδυ, πραγματοποιούνται τα Τζεμ (Cem) στα σπίτια προσευχής τα τζέμεβί (CemEvi), στα οποία συγκεντρώνονται και προσεύχονται άνδρες και γυναίκες μαζί.

Κατά το τελετουργικό έτος, από το Σουλτάν Νεβρούζ και τα Κουρμπάνια του Μαρτίου (Mart kurbanı), πραγματοποιούνται στα κατά τόπους CemEvi έως το Κουρμπάνι της ενότητας τελετουργικές θυσίες στους τουρμπέδες της γύρω περιοχής. Ιδιαίτερη σημαντική στιγμή, εντός του εορτολογικού έτους για την κοινότητα των Αλεβί – Μπεκτασί της Δυτικής Θράκης, είναι η κινητή -ανά δέκα μέρες κάθε χρόνο- ημέρα της Ασούρα (αραβικά: عَاشُورَاء‎‎). Η Ασούρα είναι η δέκατη ημέρα του πρώτου σεληνιακού μήνα του μουσουλμανικού ημερολογίου, του μήνα Μουχαράμ, και αποτελεί ημέρα πένθους και μνήμης για το θάνατο του Χουσεΐν στη μάχη της Καρμπάλα. Σημαντικά Κουρμπάνια είναι στις 6 Μαΐου, Σημαντικά Κουρμπάνια είναι στις 6 Μαΐου όπου η κοινότητα γιορτάζει το Χίντρελλεζ (Hidrellez) ημέρα που σύμφωνα με την παράδοση ο δίκαιος υπηρέτης του Θεού Χιζίρ (Hızır) συνάντησε τον Ηλιάς (İlyas). Επίσης, ιδιαίτερα σημαντικό είναι το Κουρμπάνι το οποίο γίνεται προς τιμήν του διοργανωτή του θρησκευτικού πανηγυριού “Χίλια”, το οποίο πραγματοποιείται συνήθως το πρώτο Σαββατοκύριακο κάθε Αυγούστου.

Σημαντικά Κουρμπάνια που διοργανώνει η κοινότητα κατά το εορτολογικό έτος, πιο συγκεκριμένα την περίοδο του θέρους, είναι:

 • Κουρμπάνι του “Γκαρίπ Μπαμπά” ή “Garip Baba Türbesi kurbanı”
 • Κουρμπάνι του “Γκαζιλέρ Μπαμπά” ή “Gaziler Baba Türbes kurbanıi”
 • 27 Κουρμπάνια ή “Gaziler Baba Türbesi kurbanı”
 • Η θυσία των Σαράντα ή “Kirk Kurbanı”
 • Κουρμπάνι του “Κανμπέρ Μπαμπά” ή “Kanber Baba Türbesi kurbanı”
 • Κουρμπάνι του “Αλή Μπαμπά” ή “Ali Baba Türbesi kurbanı”
 • Κουρμπάνι του Σουλτάνου ή “Sultan kurbanı”
 • Κουρμπάνι του “Ντολού Μπαμπά” ή “Dolu Baba kurbanı”
 • Κουρμπάνι του “Γκανί Μπαμπά” ή “Gani Baba” kurbanı”
 • Κουρμπάνι του “Μουρσέλ Μπαλί Μπαμπά” ή “Moursel Bali Baba kurbanı”
 • Κουρμπάνι του “Μουσταφά Μπαμπά” ή “Mustafa Baba  Türbesi kurbanı”
 • Κουρμπάνι του “Ρουσσέν Μπαμπά” ή “Ruhşen (Ruşen) Baba – Dede Türbesi kurbanı”
 • Κουρμπάνι του “Αλή Μπαμπά” ή “Ali Baba Türbesi kurbanı”
 • Κουρμπάνι  του “Ταστσί Μπαμπά” ή “Taşçı Baba Türbesi” kurbanı
 • Κουρμπάνι της Θυσίας των Δώδεκα ή “12′ ler» kurbanı”

Διαδραστικός χάρτης καταγραφής

Τεκέδες, Τουρμπέδες και Τζέμεβί

Περιφερειακή ΕνότηταΕίδος ΜνημείουΟνομασία Μνημείου (Ελληνικά)Ονομασία Μνημείου (Αγγλικά)Ονομασία Μνημείου (Τουρκικά)Χρονολογία ΜνημείουΤοποθεσία ΜνημείουΚατάσταση ΜνημείουΧρήση ΜνημείουΕίδος ΧρήσηςΑιτιολογία/ΤελετουργικόΗμερομηνία/Περίοδος
Έβρου
ΈβρουΤεκέςΣεγίτ Αλή ΣουλτάνSeyyid Ali Sultan TekkeSeyyid Ali Sultan Dergâhı-Tekkesi1402ΡούσσαΕνεργήΕνεργή (Αλεβί -Μπεκτασί)Ενεργή (Λατρευτική, Τελετουργική (Τζέμ/Cem), Κουρμπάνια, Διοικητικό κέντρο των Αλεβί - Μπεκτασί)Πλήθος ΤελετουργιώνΌλη τη διάρκεια του έτους
ΈβρουΤουρμπές/ ΤεκέςΚάτω Τεκές του Σεγίτ Αλή ΣουλτάνSmall Teke of Seyyid Ali SultanAşağı TürbesiΆγνωστη (πιθανόν Οθωμανική Αυτοκρατορία)Μικρό ΔέρειοΕνεργήΕνεργή (Αλεβί -Μπεκτασί)Ενεργή (Τελετουργική - Κουρμπάνια)Χίντερλεζ/Hıdırellez αλλά και άλλες γιορτές6 Μαΐου κάθε έτους, αλλά και σε άλλες ημερομηνίες
ΈβρουΤουρμπέςΜουρσέλ Μπαλί ΜπαμπάMoursel Bali BabaMürsel Bali Baba ΤürbesiΆγνωστη (πιθανόν Οθωμανική Αυτοκρατορία)Νοτιοδυτικά του οικισμού ΡούσσαςΕνεργήΕνεργή (Αλεβί -Μπεκτασί)Ενεργή (Τελετουργική - Κουρμπάνια)Μουρσέλ Μπαλί Μπαμπά ΚουρμπάνιΑρχές Νοεμβρίου κάθε έτους (Πρώτο Σαββατοκύριακο του μήνα)
ΈβρουΤουρμπέςΓκαζιλέρ ΜπαμπάGaziler BabaGaziler Baba TürbesiΆγνωστη (πιθανόν Οθωμανική Αυτοκρατορία)Νότια του οικισμού ΣπανόΕνεργήΕνεργή (Αλεβί -Μπεκτασί)Ενεργή (Τελετουργική - Κουρμπάνια)Χίντερλεζ/Hıdırellez (μια μέρα μετά)7 Μαϊου κάθε έτους, αλλά και σε άλλες ημερομηνίες
ΈβρουΤουρμπέςΤσιλινγκίρ ΜπαμπάTsilingir BabaÇilingir Baba TürbesiΆγνωστη (πιθανόν Οθωμανική Αυτοκρατορία)Βορειοδυτικά του οικισμού ΧαλδηνήΕνεργήΕνεργή (Αλεβί -Μπεκτασί)Ενεργή (Τελετουργική - Κουρμπάνια)Τσιλινγκίρ Μπαμπά ΚουρμπάνιΜέσα στον ετήσιο εορτολογικό κύκλο
ΈβρουΤουρμπέςΧασάν ΜπαμπάHasan BabaHasan Baba TürbesiΆγνωστη (πιθανόν Οθωμανική Αυτοκρατορία)Βορειοδυτικά του οικισμού ΧαλδηνήΕνεργήΕνεργή (Αλεβί -Μπεκτασί)Ενεργή (Τελετουργική - Κουρμπάνια)Χασάν Μπαμπά ΚουρμπάνιΜέσα στον ετήσιο εορτολογικό κύκλο
ΈβρουΤουρμπέςΚαΐπ ΜπαμπάKayip BabaΚayıp Baba TürbesiΆγνωστη (πιθανόν Οθωμανική Αυτοκρατορία)Βορειοδυτικά του οικισμού ΧαλδηνήΕνεργήΕνεργή (Αλεβί -Μπεκτασί)Ενεργή (Τελετουργική - Κουρμπάνια)Καΐπ Μπαμπά ΚουρμπάνιΜέσα στον ετήσιο εορτολογικό κύκλο
ΈβρουΤουρμπέςΣινάν ΜπαμπάSinan BabaSinan Baba ΤürbesiΆγνωστη (πιθανόν Οθωμανική Αυτοκρατορία)Βορειοδυτικά οικισμού ΧαλδηνήΕνεργήΕνεργή (Αλεβί -Μπεκτασί)Ενεργή (Τελετουργική - Κουρμπάνια)Σινάν Μπαμπά ΚουρμπάνιΜέσα στον ετήσιο εορτολογικό κύκλο
ΈβρουΤουρμπέςΜουσταφά ΜπαμπάMustafa BabaMustafa Baba TürbesiΆγνωστη (πιθανόν Οθωμανική Αυτοκρατορία)ΓονικόΕνεργήΕνεργή (Αλεβί -Μπεκτασί)Ενεργή (Τελετουργική - Κουρμπάνια)Μουσταφά Μπαμπά ΚουρμπάνιΜέσα στον ετήσιο εορτολογικό κύκλο
ΈβρουΤουρμπέςΓκιοζκιού ΜπαμπάGiouzkou BabaGözcü Baba TürbesiΆγνωστη (πιθανόν Οθωμανική Αυτοκρατορία)ΡούσσαΕνεργήΕνεργή (Αλεβί -Μπεκτασί)Ενεργή (Τελετουργική - Κουρμπάνια)Γκιοζκιού Μπαμπά ΚουρμπάνιΜέσα στον ετήσιο εορτολογικό κύκλο
ΈβρουΤουρμπέςΝτολού ΜπαμπάDolu BabaDolu Baba TürbesiΆγνωστη (πιθανόν Οθωμανική Αυτοκρατορία)ΜικράκιοΕνεργήΕνεργή (Αλεβί -Μπεκτασί)Ενεργή (Τελετουργική - Κουρμπάνια)Ντολού Μπαμπά ΚουρμπάνιΜέσα στον ετήσιο εορτολογικό κύκλο
ΈβρουΤουρμπέςΓκανί ΜπαμπάGani BabaGani Baba TürbesiΆγνωστη (πιθανόν Οθωμανική Αυτοκρατορία)ΟυράνιαΕνεργήΕνεργή (Αλεβί -Μπεκτασί)Ενεργή (Τελετουργική - Κουρμπάνια)Γκανί Μπαμπά ΚουρμπάνιΜέσα στον ετήσιο εορτολογικό κύκλο
ΈβρουΤουρμπέςΡουσέν ΜπαμπάRousen BabaRuhşen (Ruşen) Baba – Dede TürbesiΆγνωστη (πιθανόν Οθωμανική Αυτοκρατορία)ΡούσσαΕνεργήΕνεργή (Αλεβί -Μπεκτασί)Ενεργή (Τελετουργική - Κουρμπάνια)Ρουσέν Μπαμπά ΚουρμπάνιΜέσα στον ετήσιο εορτολογικό κύκλο
ΈβρουΤουρμπέςΠουναρί ΜπαμπάPinar BabaPounari (Pınarı) Baba TürbesiΆγνωστη (πιθανόν Οθωμανική Αυτοκρατορία)ΡούσσαΕνεργήΕνεργή (Αλεβί -Μπεκτασί)Ενεργή (Τελετουργική - Κουρμπάνια)Πουναρί Μπαμπά ΚουρμπάνιΜέσα στον ετήσιο εορτολογικό κύκλο
ΈβρουΤουρμπέςΣαάτ ΜακάμSaat MakamSaat Makamı (Mekani) TürbesiΆγνωστη (πιθανόν Οθωμανική Αυτοκρατορία)Μικρό Δέρειο - ΡούσσαΕνεργήΕνεργή (Αλεβί -Μπεκτασί)Σε αυτόν τον τουρμπέ δεν πραγματοποιούνται κουρμπάνιαΣε αυτόν τον τουρμπέ δεν πραγματοποιούνται κουρμπάνιαΚαμία περίοδο
ΈβρουΤουρμπέςΓκαρίπ ΜπαμπάGarip BabaGarip Baba TürbesiΆγνωστη (πιθανόν Οθωμανική Αυτοκρατορία)ΚόρυμβοςΕνεργήΕνεργή (Αλεβί -Μπεκτασί)Ενεργή (Τελετουργική - Κουρμπάνια)Γκαρίπ Μπαμπά ΚουρμπάνιΜέσα στον ετήσιο εορτολογικό κύκλο
ΈβρουΤουρμπέςΓαζή Χασάν ΜπαμπάGazi Hasan BabaGazi Hasan Baba TürbesiΆγνωστη (πιθανόν Οθωμανική Αυτοκρατορία)ΣιδηρώΕνεργήΕνεργή (Αλεβί -Μπεκτασί)Ενεργή (Τελετουργική - Κουρμπάνια)Γαζή Χασάν ΜπαμπάΆγνωστη
ΈβρουΤουρμπέςΙμπραήμ ΜπαμπάIbrahim Babaİbrahim Baba TürbesiΆγνωστη (πιθανόν Οθωμανική Αυτοκρατορία)ΦέρεςΑνενεργήΑνενεργήΑνενεργήΑνενεργήΚαμία περίοδο
ΈβρουΤουρμπέςΣαντζακτάρ ΜπαμπάSantzakar BabaSancaktar Baba TürbesiΆγνωστη (πιθανόν Οθωμανική Αυτοκρατορία)ΜάκρηΑνενεργήΑνενεργή (Παιδικές κατασκηνώσεις)ΑνενεργήΑνενεργήΚαμία περίοδο
ΈβρουΤουρμπέςΟυρούτς Πασά ΜπαμπάOurouts Pasa BabaOruç Paşa TürbesiΆγνωστη (πιθανόν Οθωμανική Αυτοκρατορία)ΔιδυμότειχοΑνενεργήΑνενεργήΑνενεργήΑνενεργήΚαμία περίοδο
ΈβρουΤουρμπέςΓαζή ΜπαμπάGazi BabaGazi Baba TürbesiΆγνωστη (πιθανόν Οθωμανική Αυτοκρατορία)ΔιδυμότειχοΕνεργήΕνεργή (Ντόπιοι Μουσουλμάνοι)Ενεργή (Τελετουργική - Κουρμπάνια)Κουρμπάν Μπαϊράμι και προσωπικά κουρμπάνια πιστώνΆγνωστη
ΈβρουΤουρμπέςΔιδυμότειχοDidimoteichoDimetokaΆγνωστη (πιθανόν σύγχρονο)ΔιδυμότειχοΕνεργήΆγνωστηΕνεργή (Απόθεση αντικειμένων και κεριών)
ΈβρουΤουρμπέςΔιδυμότειχοDidimoteichoDimetokaΆγνωστη (πιθανόν σύγχρονο)ΔιδυμότειχοΕνεργήΆγνωστηΕνεργή (Απόθεση αντικειμένων και κεριών)
ΈβρουΤουρμπέςΔιδυμότειχοDidimoteichoDimetokaΆγνωστη (πιθανόν σύγχρονο)Αλεξανδρούπολη (Οικισμός Τέρμα Άβαντος)ΕνεργήΕνεργή (Ντόπιοι Μουσουλμάνοι)Ενεργή (Απόθεση αντικειμένων και κεριών)
ΈβρουΤουρμπέςΑλεξανδρούποληAlexandroupoliDedeağaçΆγνωστη (πιθανόν σύγχρονο)Αλεξανδρούπολη (Οικισμός Τέρμα Άβαντος)ΑνενεργήΑνενεργήΑνενεργήΑνενεργήΚαμία περίοδο
ΈβρουΤουρμπέςΑλεξανδρούποληAlexandroupoliDedeağaçΆγνωστη (πιθανόν σύγχρονο)Αλεξανδρούπολη (Οικισμός Τέρμα Άβαντος)ΕνεργήΕνεργή (Ντόπιοι Μουσουλμάνοι)Ενεργή (Απόθεση αντικειμένων και κεριών)
ΈβρουΤουρμπέςΑλεξανδρούποληAlexandroupoliDedeağaçΆγνωστη (πιθανόν σύγχρονο)Αλεξανδρούπολη (Οικισμός Τέρμα Άβαντος)ΕνεργήΕνεργή (Ντόπιοι Μουσουλμάνοι)Ενεργή (Απόθεση αντικειμένων και κεριών)
ΈβρουΤουρμπέςΑλεξανδρούποληAlexandroupoliDedeağaçΆγνωστη (πιθανόν σύγχρονο)Αλεξανδρούπολη (Οικισμός Τέρμα Άβαντος)ΕνεργήΕνεργή (Ντόπιοι Μουσουλμάνοι)Ενεργή (Απόθεση αντικειμένων και κεριών)
ΈβρουΤουρμπέςΑλεξανδρούποληAlexandroupoliDedeağaçΆγνωστη (πιθανόν σύγχρονο)Αλεξανδρούπολη (Οικισμός Τέρμα Άβαντος)ΕνεργήΕνεργή (Ντόπιοι Μουσουλμάνοι)Ενεργή (Απόθεση αντικειμένων και κεριών)
ΈβρουΤουρμπέςΑλεξανδρούποληAlexandroupoliDedeağaçΆγνωστη (πιθανόν σύγχρονο)Αλεξανδρούπολη (Οικισμός Τέρμα Άβαντος)ΕνεργήΕνεργή (Ντόπιοι Μουσουλμάνοι)Ενεργή (Απόθεση αντικειμένων και κεριών)
ΈβρουΤουρμπέςΠολιάPoliaAksakal KöyΆγνωστηΠολιάΑνενεργήΑνενεργήΑνενεργή
ΈβρουΤζέμΕβί/CemEviΤζέμΕβί ΡούσσαCemEvi RoussaRuşenler Köy CemEviΣύγχρονοΡούσσαΕνεργήΕνεργή (Αλεβί -Μπεκτασί, Δύο Οτζάκ/Ocak)Ενεργή (Λατρευτική, Τελετουργική (Τζέμ/Cem), Κουρμπάνια)ΕνεργήΣέ όλο το τελετουργικό έτος
ΈβρουΤζέμΕβί/CemEviΤζέμΕβί Μεγάλο ΔέρειοCemEvi Megalo DereioBuyuk Derbent Köy CemEvi2021-2022 (Εγκαίνια Ιούνιος του 2022)Μεγάλο ΔέρειοΕνεργήΕνεργήΕνεργή (Λατρευτική, Τελετουργική (Τζέμ/Cem), Κουρμπάνια)ΕνεργήΣε όλο το τελετουργικό έτος
ΈβρουΤζέμΕβί/CemEviΤζέμΕβί ΓονικόCemEvi GonikoBabalar Köy CemEviΆγνωστηΓονικόΕνεργήΕνεργήΕνεργή (Λατρευτική, Τελετουργική (Τζέμ/Cem), Κουρμπάνια)ΕνεργήΣε όλο το τελετουργικό έτος
ΈβρουΤζέμΕβί/CemEviΤζέμΕβί ΟυράνιαCemEvi OuraniaKaraören Köy CemEviΆγνωστηΟυράνιαΕνεργήΕνεργήΕνεργή (Λατρευτική, Τελετουργική (Τζέμ/Cem), Κουρμπάνια)ΕνεργήΣε όλο το τελετουργικό έτος
ΈβρουΤζέμΕβί/CemEviΤζέμΕβί ΜεσημέριCemEvi MesimeriMesimler Köy CemEviΆγνωστηΜεσημέριΕνεργήΕνεργήΕνεργή (Λατρευτική, Τελετουργική (Τζέμ/Cem), Κουρμπάνια)ΕνεργήΣε όλο το τελετουργικό έτος
ΈβρουΤζέμΕβί/CemEviΤζέμΕβί ΜικράκιοCemEvi MikrakioKütüklü Köy CemEviΆγνωστηΜικράκιοΕνεργήΕνεργήΕνεργή (Λατρευτική, Τελετουργική (Τζέμ/Cem), Κουρμπάνια)ΕνεργήΣε όλο το τελετουργικό έτος
ΈβρουΑναφορά ΤουρμπέΤαύρηTauriTekke KöyΆγνωστηΤαύρηΑνενεργήΑνενεργήΑνενεργήΑνενεργήΚαμία περίοδο
ΈβρουΑναφορά ΤουρμπέΆγιος Γεώργιος/ Ισικλάρ Νεφές ΜπαμπάAgios Georgios/ Isiklar NefesIşıklar Nefes BabaΆγνωστηΛουτρά ΤραϊνούποληςΕνεργήΕνεργήΛατρευτική, Τελετουργική, Εκκλησιαστικό ΈτοςΑνενεργήΚαμία περίοδο
ΈβρουΑναφορά ΤουρμπέΆγιος ΑθανάσιοςAgios AthanasiosAgios AthanasiosΆγνωστηΑλεξανδρούπολη (Οικισμός Τέρμα Άβαντος)ΑνενεργήΑνενεργήΑνενεργήΑνενεργήΚαμία περίοδο
ΈβρουΑναφορά ΤουρμπέΑγία ΕιρήνηAgia EiriniAgios AthanasiosΆγνωστηΑλεξανδρούπολη (Οικισμός Τέρμα Άβαντος)ΑνενεργήΑνενεργήΑνενεργήΑνενεργήΚαμία περίοδο
Έβρου
ΡοδόπηςΤουρμπέςΊασμοςIasmosYazıköy TürbesiΆγνωστηΊασμοςΑνενεργήΑνενεργήΑνενεργήΑνενεργήΚαμία περίοδο
ΡοδόπηςΤουρμπέςΑμβροσίαAmvrosiaOrtakçı TürbesiΆγνωστηΑμβροσίαΕνεργήΕνεργή (Ντόπιοι Μουσουλμάνοι)Τελετουργική (Ατομικά Κουρμπάνια κατά το έτος)
ΡοδόπηςΤουρμπέςΑκ ΜπαμπάAk BabaAk Baba TürbesiΆγνωστηΑμαξάδεςΕνεργήΕνεργή (Ντόπιοι Μουσουλμάνοι)Τελετουργική (Ατομικά Κουρμπάνια κατά το έτος)
ΡοδόπηςΤουρμπέςΕργάνηErganiYardımlı TürbesiΑγνωστηΕργάνηΑνενεργήΑνενεργήΑνενεργήΑνενεργήΚαμία περίοδο
ΡοδόπηςΤουρμπέςΤιμούρ ΜπαμπάTimur BabaDemir Baba TürbesiΆγνωστη (πιθανόν Οθωμανική Αυτοκρατορία)ΒένναΕνεργήΕνεργή (Ντόπιοι Μουσουλμάνοι)Ενεργή (Ατομικά Κουρμπάνια κατά το έτος)
ΡοδόπηςΤουρμπέςΜικρό ΔουκάτοMikro DoukatoKüçük Doğancı TürbesiΆγνωστη (πιθανόν Οθωμανική Αυτοκρατορία)Μικρό ΔουκάτοΑνενεργήΑνενεργήΑνενεργήΑνενεργήΚαμία περίοδο
ΡοδόπηςΤουρμπέςΑσώματοιAsomatoiBulatköy TürbesiΆγνωστηΑσώματοιΑνενεργή (Εντός του μουσουλμανικού νεκροταφείου)ΑνενεργήΑνενεργήΑνενεργήΚαμία περίοδο
ΡοδόπηςΤουρμπέςΒέλκιοVelkioBekirköy TürbesiΆγνωστηΒέλκιοΑνενεργήΑνενεργήΑνενεργήΑνενεργήΚαμία περίοδο
ΡοδόπηςΤουρμπέςΚοπτερόKopteroYalımlı TürbesiΆγνωστηΚοπτερόΑνενεργήΑνενεργήΑνενεργήΑνενεργήΚαμία περίοδο
ΡοδόπηςΤουρμπέςΑτάρνηAtarniHotolar TürbesiΆγνωστηΑτάρνηΑνενεργήΑνενεργήΑνενεργήΑνενεργήΚαμία περίοδο
ΡοδόπηςΤουρμπέςΣάπεςSapesŞapçı TürbesiΆγνωστηΣάπεςΕνεργήΕνεργή (Ντόπιοι Μουσουλμάνοι)Ενεργή (Ατομικά Κουρμπάνια κατά το έτος)
ΡοδόπηςΤουρμπέςΑρριανάArrianaKozlu Kebir türbesiΆγνωστη (πιθανόν Οθωμανική Αυτοκρατορία)ΑρριάναΑνενεργήΑνενεργήΑνενεργήΑνενεργήΚαμία περίοδο
ΡοδόπηςΤουρμπέςΑρσάκειοArsakeioAşağıköy TürbesiΆγνωστηΑρσάκειοΑνενεργή μετά την πανδημίαΑνενεργή (Ντόπιοι Μουσουλμάνοι)Ανενεργή (Ατομικά Κουρμπάνια κατά το έτος)ΑνενεργήΚαμία περίοδο
ΡοδόπηςΤουρμπέςΓαλήνηGaliniΥalıncalı türbesiΑγνωστηΓαλήνη (Στο τέμενος του οικισμού)ΑνενεργήΑνενεργήΑνενεργήΑνενεργήΚαμία περίοδο
ΡοδόπηςΤουρμπέςΒέλκιοVelkioBekirköy TürbesiΆγνωστηΒέλκιο (Εντός αυλής οικείας)ΕνεργήΕνεργή (Ντόπιοι Μουσουλμάνοι)Ενεργή (Απόθεση κεριών)
ΡοδόπηςΤουρμπέςΛαμπρό Σεγίτ Αλή ΔερβίςLambro Seyyid Ali DervishSatıköy/Seyyid Ali Dervis ΤürbesiΆγνωστη (πιθανόν Οθωμανική Αυτοκρατορία) (Ανακαίνιση 1978)ΛαμπρόΑνενεργήΑνενεργήΑνενεργήΑνενεργήΚαμία περίοδο
ΡοδόπηςΤουρμπέςΑλή ΜπαμπάAli BabaAli Baba TürbesiΆγνωστη (πιθανόν Οθωμανική Αυτοκρατορία)Άνω ΚαμπήΕνεργήΕνεργή (Αλεβί - Μπεκτασί)Ενεργή (Τελετουργική - Κουρμπάνια)
ΡοδόπηςΤουρμπέςΚανμπέρ ΜπαμπάKanber BabaKanber Baba TürbesiΆγνωστη (πιθανόν Οθωμανική Αυτοκρατορία)Κάτω ΚαμπήΕνεργήΕνεργή (Αλεβί - Μπεκτασί)Ενεργή (Τελετουργική - Κουρμπάνια)
ΡοδόπηςΤουρμπές/ΤεκκέςΠοσ-ποςPos-PosPostinpûş Baba TekkesiΆγνωστη (πιθανόν Οθωμανική Αυτοκρατορία)ΚομοτηνήΑνενεργή (Καταστράφηκε αρχές της δεκαετίας του 90)ΑνενεργήΑνενεργή
ΡοδόπηςΤουρμπέςΟδός ΠίνδουStreet PindouPindou YolΆγνωστη (πιθανόν σύγχρονη)ΚομοτηνήΕνεργήΕνεργή (Ντόπιοι Μουσουλμάνοι)Ενεργή (Απόθεση κεριών)
ΡοδόπηςΤουρμπέςΝεόκτιστα ΣαγγαρίουNeoktista SaggariouYeni inşa SaggariouΆγνωστη (πιθανόν σύγχρονη)ΚομοτηνήΕνεργήΕνεργή (Ντόπιοι Μουσουλμάνοι)Ενεργή (Απόθεση αντικειμένων και κεριών)Τελετουργική (Ατομικά Κουρμπάνια κατά το έτος), Ασούρα
ΡοδόπηςΤουρμπές/ΤεκκέςΚεσικμπάςKesikbasKesikbaşΆγνωστη (πιθανόν Οθωμανική Αυτοκρατορία)ΚομοτηνήΑνενεργή (Σήμερα στη θέση βρίσκεται Τέμενος)ΑνενεργήΑνενεργήΑνενεργήΚαμία περίοδο
ΡοδόπηςΤουρμπέςΠλάτανος ΚεσικμπάςKesikbasKesikbaş Çınar ağacıΆγνωστηΚομοτηνήΑνενεργήΑνενεργήΑνενεργήΑνενεργήΚαμία περίοδο
ΡοδόπηςΤουρμπέςΑλάν ΚουγιούAlan KoyAlan KöyüΆγνωστη (πιθανόν σύγχρονη)ΚομοτηνήΕνεργήΕνεργήΕνεργή
ΡοδόπηςΤουρμπέςΑλάν ΚουγιούAlan KoyAlan KöyüΆγνωστη (πιθανόν σύγχρονη)ΚομοτηνηΕνεργήΕνεργήΕνεργή
ΡοδόπηςΤουρμπέςΣεΐχης Χαλήλ ΕφέντηSheikh Halil EfendiŞeyh Halil EfendiΆγνωστη (πιθανόν 1670)ΚομοτηνήΑνενεργήΑνενεργήΑνενεργήΑνενεργήΚαμία περίοδο
ΡοδόπηςΤουρμπέςΉφαιστοςHfaistosKalkancaΆγνωστη (πιθανόν σύγχρονη)ΚομοτηνήΑνενερή (Κατεστραμμένος)ΑνενεργήΑνενεργήΑνενεργήΚαμία περίοδο
ΡοδόπηςΤουρμπέςΉφαιστοςHfaistosKalkancaΆγνωστη (πιθανόν σύγχρονη)ΚομοτηνήΕνεργήΕνεργήΕνεργή (Απόθεση αντικειμένων και κεριών)
ΡοδόπηςΤουρμπέςΉφαιστοςHfaistosKalkancaΆγνωστη (πιθανόν σύγχρονη)ΚομοτηνήΕνεργήΕνεργήΕνεργή (Απόθεση αντικειμένων και κεριών)
ΡοδόπηςΤουρμπέςΉφαιστοςHfaistosKalkancaΆγνωστη (πιθανόν σύγχρονη)ΚομοτηνήΕνεργήΕνεργήΕνεργή (Απόθεση αντικειμένων και κεριών)
ΡοδόπηςΤουρμπέςΉφαιστοςHfaistosKalkancaΆγνωστη (πιθανόν σύγχρονη)ΚομοτηνήΕνεργήΕνεργήΕνεργή (Απόθεση αντικειμένων και κεριών)
ΡοδόπηςΑναφορά ΤουρμπέΜητρικό ή ΑνάκιονMitriko/AnakionAnaköy/Tekke KöyΆγνωστηΑνάκιονΑνενεργήΑνενεργήΑνενεργήΑνενεργήΚαμία περίοδο
ΡοδόπηςΑναφορά ΤουρμπέΠετρωτά/Τασλίκ ΤουρμπέPetrotaTaşlik TürbesiΆγνωστηΠετρωτάΑνενεργή (Σήμερα στη θέση βρίσκεται Ιερός Ναός)ΑνενεργήΑνενεργήΑνενεργήΚαμία περίοδο
ΡοδόπηςΑναφορά ΤουρμπέΣάπεςSapesŞapçıΆγνωστηΣάπεςΑνενεργή (Σήμερα στη θέση βρίσκεται Ιερός Ναός)ΑνενεργήΑνενεργήΑνενεργήΚαμία περίοδο
ΡοδόπηςΑναφορά ΤουρμπέΊμεροςImerosİmaretΆγνωστηΙμεροςΑνενεργή (Σήμερα στη θέση βρίσκεται Ιερός Ναός)ΑνενεργήΑνενεργήΑνενεργήΚαμία περίοδο
Ροδόπης
Ροδόπης
ΞάνθηςΤουρμπέςΤάφος της ΝύφηςThe Tomb of the BrideGelin Mezarı TürbesiΆγνωστη (πιθανόν Οθωμανική Αυτοκρατορία)ΣούνιοΕνεργήΕνεργή (Ντόπιοι Μουσουλμάνοι και από το εξωτερικό)Ενεργή (Ατομικά Κουρμπάνια κατά το έτος)Κάθε Καλοκαίρι (Συνήθως μήνα Αύγουστο)
ΞάνθηςΤουρμπέςΠολύσιτοPolysitoKızılcaköy TürbesiΆγνωστη (πιθανόν σύγχρονο)ΠολύσιτοΕνεργήΕνεργή (Ντόπιοι Μουσουλμάνοι)Ενεργή (Κουρμπάνια ατομικά, απόθεση κεριών και αντικειμένων)Μέσα στο έτος
ΞάνθηςΤουρμπέςΝαϊντέNaideNaide Elmanlı TürbesiΆγνωστη (πιθανόν σύγχρονο)ΣιδηνήΕνεργήΕνεργή (Ντόπιοι Μουσουλμάνοι)Ενεργή (Κουρμπάνια ατομικά, απόθεση κεριών και αντικειμένων)Μέσα στο έτος
ΞάνθηςΤουρμπέςΚιουτουκλού ΜπαμπάKioutouklou BabaKütüklü Baba TürbesiΟθωμανική ΑυτοκρατορίαΣέλινοΑνενεργήΑνενεργήΑνενεργή (Μουσικό Φεστιβάλ/Εκδηλώσεις Δήμος Αβδήρων)Κάθε Καλοκαίρι
ΞάνθηςΤουρμπέςΚοττάνηKottaniKoşnalar TürbesiΆγνωστηΚοττάνηΑνενεργήΑνενεργήΑνενεργήΚαμία περίοδο
ΞάνθηςΤουρμπέςΜπουνταλά ΧότζαBudala HocaBudala Hoca ΤürbesiΆγνωστηΘέρμες (Στο τέμενος του οικισμού)ΑνενεργήΑνενεργήΑνενεργήΚαμία περίοδο
ΞάνθηςΤουρμπέςΝτουντού ΜπαμπάDudu BabaDudu Baba TürbesiΆγνωστη (πιθανόν σύγχρονο)ΗλιόπετραΕνεργήΕνεργή (Ντόπιοι Μουσουλμάνοι)Ενεργή Τελετουργική (Ατομικά Κουρμπάνια κατά το έτος)Μέσα στο έτος
ΞάνθηςΤουρμπέςΧασίπ ΜπαμπάHasip BabaHasip Baba TürbesiΆγνωστη (πιθανόν Οθωμανική Αυτοκρατορία)ΞάνθηΑνενεργήΑνενεργή (Οι διαχειριστές του τουρμπέ μετανάστευσαν στην Τουρκία)Ενεργή (Απόθεση κεριών)
ΞάνθηςΤουρμπέςΕμίρ ΜπαμπάEmir BabaEmir Baba TürbesiΆγνωστη (πιθανόν Οθωμανική Αυτοκρατορία)Παλιάς ΜορσίνηςΕνεργήΕνεργή (Ντόπιοι Μουσουλμάνοι)Ενεργή (Απόθεση αντικειμένων και κεριών)
ΞάνθηςΤουρμπέςΑλή ΝαϊμέAli Naime BabaAli Naime Baba TürbesiΆγνωστη (πιθανόν σύγχρονο)ΗλιόπετραΕνεργήΕνεργή (Ντόπιοι Μουσουλμάνοι)Ενεργή (Κουρμπάνια ατομικά, απόθεση κεριών και αντικειμένων)Μέσα στο έτος
ΞάνθηςΤουρμπέςΓιαζί ΜπαμπάGiazi (Gazi) BabaGiazi (Gazi) Baba TürbesiΆγνωστη (πιθανόν σύγχρονο)ΗλιόπετραΕνεργήΕνεργή (Ντόπιοι Μουσουλμάνοι)Ενεργή (Κουρμπάνια ατομικά, απόθεση κεριών και αντικειμένων)Μέσα στο έτος
ΞάνθηςΤουρμπέςΑϊσέ ΓκιούλAyse GülAyse Gül TürbesiΆγνωστηΓκιώναΕνεργήΕνεργήΕνεργή (Κουρμπάνια ατομικά, απόθεση κεριών και αντικειμένων)Μέσα στο έτος
ΞάνθηςΤουρμπέςΑϊσέ ΚαρατζάAyse KaracaAyse Karaca TürbesiΆγνωστηΕχίνοςΑνενεργήΑνενεργήΑνενεργήΚαμία περίοδο
ΞάνθηςΤουρμπέςΚαρατζά ΑχμέτKaraca AhmetKaraca Ahmet TürbesiΆγνωστηΕχίνος (Στο τέμενος του οικισμού)ΑνενεργήΑνενεργήΑνενεργήΚαμία περίοδο
ΞάνθηςΤουρμπέςΝαζιρέNazireNazire TürbesiΆγνωστηΜύκηΆνενεργήΑνενεργήΑνενεργήΚαμία περίοδο
ΞάνθηςΤουρμπέςΣιαμπάνSiabanSiaban TürbesiΆγνωστηΡεματιάΕνεργήΕνεργήΕνεργή
ΞάνθηςΤουρμπέςΝέο ΕράσμιοNeo ErasmioTaraşmanlı TürbesiΆγνωστη (πιθανόν σύγχρονο)Νέο ΕράσμιοΕνεργήΕνεργή (Ντόπιοι Μουσουλμάνοι)Ενεργή
ΞάνθηςΤουρμπέςΚύρνοςKir MahaleKır Mahale TürbesiΆγνωστη (πιθανόν σύγχρονο)ΚύρνοςΕνεργήΕνεργή (Ντόπιοι Μουσουλμάνοι)Ενεργή
ΞάνθηςΤουρμπέςΔέκαρχοDekarchoBeyobası TürbesiΆγνωστη (πιθανον σύγχρονο)ΔέκαρχοΕνεργήΕνεργή (Ντόπιοι Μουσουλμάνοι)Ενεργή (Απόθεση κεριών)
ΞάνθηςΤουρμπέςΝέα ΑμισσόςNea AmisosAlacakilise TürbesiΆγνωστηΝέα ΆμισσοςΕνεργήΕνεργή (Ντόπιοι Μουσουλμάνοι)Ενεργή (Απόθεση κεριών)
ΞάνθηςΤουρμπέςΓκιώναGkionaGüneyler TürbesiΆγνωστη (πιθανόν σύγχρονο)ΓκιώναΆγνωστηΆγνωστηΆγνωστηΚαμία περίοδο
ΞάνθηςΤουρμπέςΖηλωτήΖilotiSineli TürbesiΆγνωστηΖηλωτήΕνεργήΕνεργή (Ντόπιοι Μουσουλμάνοι)Ενεργή
ΞάνθηςΤουρμπέςΔροσερόDroseroSerin Mahallesi TürbesiΆγνωστηΔροσερόΕνεργήΕνεργή (Ντόπιοι Μουσουλμάνοι)Ενεργή
ΞάνθηςΤουρμπέςΚένταυροςKentaurosKetenlik TürbesiΆγνωστηΚένταυρόςΑνενεργήΑνενεργήΑνενεργήΚαμία περίοδο
ΞάνθηςΤουρμπέςΓενισέαGeniseaYeniceΆγνωστηΓενισέαΕνεργήΕνεργή (Ντόπιοι ΜουσουλμάνοιΕνεργή (Απόθεση κεριών)
ΞάνθηςΤουρμπέςΓενισέαGeniseaYeniceΆγνωστηΓενισέαΑνενεργή (Κατεστραμμένο)ΑνενεργήΑνενεργήΚαμία περίοδο
ΞάνθηςΤουρμπέςΓενισέαGeniseaYeniceΆγνωστηΓενισέαΕνεργήΕνεργή (Ντόπιοι ΜουσουλμάνοιΕνεργή (Απόθεση κεριών)
ΞάνθηςΤουρμπέςΓενισέαGeniseaYeniceΆγνωστηΓενισέαΕνεργήΕνεργή (Ντόπιοι Μουσουλμάνοι)Ενεργή (Απόθεση κεριών)
ΞάνθηςΤουρμπέςΓενισέαGeniseaYeniceΆγνωστηΓενισέαΕνεργήΕνεργή (Ντόπιοι Μουσουλμάνοι)Ενεργή
ΞάνθηςΤουρμπέςΓενισέαGeniseaYeniceΆγνωστηΓενισέαΕνεργήΕνεργή (Ντόπιοι Μουσουλμάνοι)Ενεργή (Απόθεση κεριών)
ΞάνθηςΤουρμπέςΓενισέαGeniseaYeniceΆγνωστηΓενισέαΕνεργήΕνεργή (Ντόπιοι Μουσουλμάνοι)Ενεργή (Απόθεση κεριών)
ΞάνθηςΤουρμπέςΓενισέαGeniseaYeniceΆγνωστηΓενισέαΕνεργήΕνεργή (Ντόπιοι Μουσουλμάνοι)Ενεργή (Απόθεση κεριών)
ΞάνθηςΤουρμπέςΓενισέαGeniseaYeniceΆγνωστηΓενισέαΕνεργήΕνεργή (Ντόπιοι Μουσουλμάνοι)Ενεργή (Απόθεση κεριών)
ΞάνθηςΤουρμπέςΓενισέαGeniseaYeniceΆγνωστηΓενισέαΕνεργήΕνεργή (Ντόπιοι Μουσουλμάνοι)Ενεργή (Απόθεση κεριών)
ΞάνθηςΤουρμπέςΓενισέαGeniseaYeniceΆγνωστηΓενισέαΕνεργήΕνεργή (Ντόπιοι Μουσουλμάνοι)Ενεργή (Απόθεση κεριών)
ΞάνθηςΤουρμπέςΓενισέαGeniseaYeniceΆγνωστηΓενισέαΕνεργήΕνεργή (Ντόπιοι Μουσουλμάνοι)Ενεργή (Απόθεση κεριών)
ΞάνθηςΤουρμπέςΓενισέαGeniseaYeniceΆγνωστηΓενισέαΕνεργήΕνεργή (Ντόπιοι Μουσουλμάνοι)Ενεργή (Απόθεση κεριών)
ΞάνθηςΤουρμπέςΓενισέαGeniseaYeniceΆγνωστηΓενισέαΕνεργήΕνεργή (Ντόπιοι Μουσουλμάνοι)Ενεργή (Απόθεση κεριών)
ΞάνθηςΤουρμπέςΓενισέαGeniseaYeniceΆγνωστηΓενισέαΕνεργήΕνεργή (Ντόπιοι Μουσουλμάνοι)Ενεργή (Απόθεση κεριών)
ΞάνθηςΑναφορά ΤουρμπέΚίδαριKidariSariklerΆγνωστηΚίδαριΑνενεργή (Σήμερα στη θέση βρίσκεται Τέμενος)ΑνενεργήΑνενεργήΚαμία περίοδο
ΞάνθηςΑναφορά ΤουρμπέΕύμοιροEumiroEmirler Köy TekkesiΆγνωστηΕύμοιροΑνενεργή (Σήμερα στη θέση βρίσκεται Κλειστό Γυμναστηριο)ΑνενεργήΑνενεργήΚαμία περίοδο
ΞάνθηςΑναφορά ΤουρμπέΜαργαρίτηMargatitiKirklar TürbesiΆγνωστηΜαργαρίτηΑνενεργή (Σήμερα στη θέση βρίσκεται Ιερός Ναός)ΑνενεργήΑνενεργήΚαμία περίοδο
ΞάνθηςΑναφορά ΤουρμπέΔρυμιάDrymiaKızköyΆγνωστηΔρυμιάΑνενεργή (Σήμερα στη θέση Βρίσκεται Ιερός Ναός)ΑνενεργήΑνενεργήΚαμία περίοδο
ΞάνθηςΑναφορά ΤουρμπέΜουφτεία ΞάνθηςMoufteiaMüftülüğüΆγνωστηΞάνθηΑνενεργή (Σήμερα στεγάζεται η Μουφτεία)ΑνενεργήΑνενεργήΚαμία περίοδο
Μυλωνέλης Ιωάννης Υπ. Δρ. Α.Π.Θ.
Τεκέδες, Τουρμπέδες και Τζέμεβί της Δυτικής Θράκης. Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Π. Ε. Έβρου, Ροδόπης και Ξάνθης. Μυλωνέλης Ιωάννης Υπ. Δ. Α.Π.Θ.