Η

Ιστορία

της Θράκης

Ιστορική χρονογραμμή

45.000-10.000 b.c

ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ

Η Παλαιολιθική Εποχή, κατά την οποία η ανθρώπινη παρουσία στη
Θράκη μπορεί να χρονολογηθεί, με βάση τα αρχαιολογικά ευρήματα.

45.000-10.000 b.c

6.500-3.000 BC


Η Νεολιθική Εποχή στη Θράκη, με βάση τα αρχαιολογικά
ευρήματα.

6.500-3.000 BC

3.000-1.100 BC

Η Εποχή του Χαλκού στη Θράκη, βασισμένη σε αρχαιολογικά ευρήματα.

3.000-1.100 BC

1.100-700 BC

Η Εποχή του Σιδήρου.

Εμφάνιση θρακικών φυλών, που μετακινούνται
από τον Δνείστερο και τον Δούναβη μέχρι το Αιγαίο Πέλαγος
και από τη Μαύρη Θάλασσα μέχρι τον Πηνειό ποταμό

1.100-700 BC

700-600 BC

Αρχαίοι Χρόνοι

Οι Ίωνες εγκαταστάθηκαν στο παραλιακό τμήμα της Θράκης.

700-600 BC

600-500 BC

Οι Πέρσες μετακινούνται στη Θρακική ενδοχώρα.

600-500 BC

480 BC

Δημιουργία του πρώτου θρακικού βασιλείου, αυτού των Οδρυσών.

480 BC

400-300 BC

Μακεδονικοί Χρόνοι

Η Θράκη ενσωματώνεται στο βασίλειο των Μακεδόνων.

400-300 BC

200 BC -300 AD 

Ρωμαϊκοί Χρόνοι

Οι Ρωμαίοι κατασκευάζουν την Εγνατία οδό (Via Egnatia). Η Θράκη αποκτά ένα δίκτυο μεταφοράς ανθρώπων, προϊόντων και ιδεών. Η Θράκη αποκτά δίκτυο μεταφοράς ανθρώπων, εμπορευμάτων και ιδεών.

200 BC -300 AD 

46 AD

Η Θράκη καθίσταται ρωμαϊκή επαρχία.

46 AD

330 AD

Βυζαντινοί Χρόνοι

Ο Μέγας Κωνσταντίνος εγκαινιάζει τη νέα πρωτεύουσα της Αυτοκρατορίας, τη Νέα Ρώμη, που επικράτησε να λέγεται με το όνομά του, Κωνσταντινούπολη.

330 AD

550 AD

Γεννιέται στο Ορμένιο της Θράκης (Τζερνομιάνου, Τσιρμέν) ο Βελισάριος ή Φλάβιος Βελισάριος,
ένας από τους σπουδαιότερους στρατιωτικούς
της πρώι- μης βυζαντινής περιόδου. (Germania, Chernomen).

Belisarius mosaic, Basilica of San Vitale, Ravenna, Italy.

550 AD

527-565 AD


Επί Ιουστινιανού Α’ ανοικοδομούνται πόλεις και κάστρα στη Θράκη.

527-565 AD

6th-7th century


Προώθηση και εγκατάσταση σλαβικών φύλων στο βόρειο τμήμα της Θράκης,
section of Thrace, a development that significantly
changes its demographic co
mposition. Μια εξέλιξη που επηρέασε σημαντικά την δημογραφική σύνθεση του τόπου.

6th-7th century

813

Επιδρομές των Βουλγάρων στις πόλεις της Θράκης.

813

7th-9th Century

Το τέλος της αρχαιότητας, που επισυνέβη στους λεγόμενους σκοτεινούς
αιώνες, σημαίνει τη στροφή στην αγροτική οικονομία της Θράκης
Θράκης και την στρατιωτικοποίησή της με την ίδρυση του θέματος Θράκης
(τέλη του 7ου αιώνα) αλλά και του Βολερού (9ος αιώνας).

7th-9th Century

10th -11th Century

Αστική αναδιοργάνωση της Θράκης.

10th -11th Century

999-1017 AD

Ο αυτοκράτορας Βασίλειος Β’ παρεμποδίζει τη δεύτερη βουλγαρική
εξάπλωση στη βόρεια Ελλάδα (γι’ αυτό και Βουλγαροκτόνος),
χρησιμοποιώντας για ορμητήριο τη Μοσυνόπολη
(Μαξιμιανούπολη) της Θράκης.

999-1017 AD

1151-1152 AD

Κοσμοσωτειρά

Ο σεβαστοκράτορας Ισαάκιος Κομνηνός ιδρύει στη Βήρα
Βήρα (σημερινές Φέρες) τη μονή της Παναγίας Κοσμοσώτειρας.

1151-1152 AD

1193 AD
1204 AD
1324-1328 AD
1321-1341 AD


Γεννιέται στο Διδυμότειχο ο Ιωάννης Γ’ Δούκας Βατάτζης,
ο δεύτερος αυτοκράτορας της Νίκαιας (1222-1254).

Δ’ Σταυροφορία. Μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης
από τους Φράγκους, η Θράκη ονομάζεται Ρωμανία.

Δυναστικοί πόλεμοι ανάμεσα στους Παλαιολόγους Ανδρόνικο Β’
και Ανδρόνικο Γ’.

Ο Ανδρόνικος Γ’ επιχειρεί οικιστική και στρατιωτική αναδιάρθρωση της Θρά- κης και της Μακεδονίας οικοδομώντας
φρούρια και κάστρα.

1193 AD
1204 AD
1324-1328 AD
1321-1341 AD

1332

Γεννιέται στο Διδυμότειχο ο αυτοκράτορας Ιωάννης Ε’ ο Παλαιολόγος, Ο
οποίος κυβέρνησε επισήμως από το 1355 μέχρι τον θάνατό του το 1391.

Restored −and digitally enhanced− mosaic of emperor John V Palaiologos (r. 1341–1391) in the Eastern Arch of Hagia Sophia, probably the last one made in the Empire’s history.

1332

1341 (October)

Ο Ιωάννης Στ’ Καντακουζηνός στέφεται αυτοκράτορας
στο Διδυμότειχο, ως συμβασιλεύς και συναυτοκράτωρ του Ιωάννη Ε’
Παλαιολόγου.

Code Mutinensis gr. 122 (folio 294v) Library of Este in Montena.

1341 (October)

1341-1351
1346
1347
1347 (May)

Δυναστικοί Πόλεμοι


Δυναστικοί πόλεμοι ανάμεσα στον Ιωάννη Ε’ Παλαιολόγο και τον Ιωάννη Στ’
Καντακουζηνό. Κατά τη διάρκεια των πολέμων, για πρώτη φορά στρατεύματα
των τουρκικών εμιράτων της Μικράς Ασίας
που χρησιμοποιήθηκαν από τους αντιμαχόμενους βυζαντινούς αυτοκράτορες, αποβιβάζονται στη
αποβιβάζονται στη Θράκη προκαλώντας, κάποτε, εκτεταμένες καταστροφές.


Ο Ιωάννης Στ’ Καντακουζηνός στέφεται αυτοκράτορας στην
Αδριανούπολη.

Ο μητροπολίτης Τραϊανουπόλεως μεταφέρει την
την έδρα του στη Μοσυνόπολη, εξαιτίας
των βαρβαρικών επιδρομών.

Ο Ιωάννης Στ’ Καντακουζηνός στέφεται για τρίτη φορά αυτοκράτορας
στην Κωνσταντινούπολη και κυβερνά έως το 1354.

1341-1351
1346
1347
1347 (May)

1352

Οι Οθωμανοί καταλαμβάνουν το φρούριο της Τζύμπης στην Καλλίπολη
και δημιουργούν την πρώτη μόνιμη βάση τους στη Θράκη.

1352

1361

Οι Οθωμανοί καταλαμβάνουν το Διδυμότειχο.

1361

1362-1364

Ανεξάρτητοι Τούρκοι μπέηδες καταλαμβάνουν τη Φιλιππούπολη.

1362-1364

1364-1365

Οι Οθωμανοί καταλαμβάνουν τα Κουμουτζηνά (σημερινή Κομοτηνή).

1364-1365

1366

Ο Αμαδέος της Σαβοΐας, επικεφαλής Φράγκων ιπποτών,
καταλαμβάνει την Καλλίπολη και την παραδίδει στους Βυζαντινούς.

1366

1369


Ανεξάρτητοι Τούρκοι μπέηδες καταλαμβάνουν και λεηλατούν την
Αδριανούπολη.

1369

1371


Οι Οθωμανοί, με επικεφαλής τον Λαλά Σαχίν και τον Εβρενός μπέη,
καταλαμ- βάνουν τη Βήρα, τις σημερινές Φέρες (Ferecik).

1371

1371 (September)

Η μάχη στην Τζερνομιάνου (Ορμένιο) στον Έβρο ποταμό.
Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία και τα μεσαιωνικά κράτη της Σερβίας
της Βουλγαρίας ηττώνται από τους Οθωμανούς και αναγνωρίζουν
την επικυριαρχία τους.

1371 (September)

1373

Οι Τούρκοι μπέηδες προσφέρουν στον οθωμανό σουλτάνο την Αδριανούπολη,
ο οποίος την καθιστά πρωτεύουσα του κράτους του.

1373

1371-1374

Οι Οθωμανοί καταλαμβάνουν όλες σχεδόν τις οχυρωμένες πόλεις
και τους οικισμούς της σημερινής ελληνικής Θράκης.

1371-1374

1376

Ο Μουράτ Α’ καταλαμβάνει εκ νέου την Καλλίπολη.

1376

1385-6

Οι Οθωμανοί καταλαμβάνουν την Ξάνθη και την ονομάζουν Ισκέτσε (Εskice).

1385-6

1420

Ο Σουλτάνος Μεχμέτ Α’ εγκαινιάζει μεγαλοπρεπές τέμενος
στο Διδυμότειχο.

1420

1453 (early April–29 May)

Ο Οθωμανός σουλτάνος Μεχμέτ Β’ πολιορκεί και καταλαμβάνει
καταλαμβάνει την Κωνσταντινούπολη, καθιστώντας την πρωτεύουσα
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.

1453 (early April–29 May)

1483

ΝΕΟΤΕΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

Από βεράτιο του σουλτάνου Βαγιαζήτ Β’ προκύπτει ότι
στη Θράκη υπήρχαν οι παρακάτω μητροπόλεις:
Ηράκλειας, Ραιδεστού, Σηλυβρίας, Αίνου, Αδριανού- πολης, Μήδειας,
Σωζόπολης, Αγχιάλου, Μεσημβρίας, Φιλιππούπολης, και Βιζύης.

1483

1575

Αποπερατώνεται στην Αδριανούπολη το τέμενος Σελιμιέ του Μιμάρ Σινάν.
Στην Αδριανούπολη.

1575

1685

Ιδρύεται το «εσνάφι» των αμπατζήδων στη Φιλιππούπολη,
η πλέον γνωστή επαγγελματική συντεχνία κατεργασίας
και παραγωγής χονδρών μάλλινων υφασμάτων
στη Θράκη.

1685

1714

Κτίζεται το ελληνικό σχολείο της Αδριανούπολης,
απέναντι απ’ τη μητρόπολη.

1714

1728

Ο Μελέτιος Μήτρου στο έργο του «Γεωγραφία παλαιά και νέα»
περιγράφει τη Θράκη της εποχής του και την περιλαμβάνει
στην Ελλάδα.

1728

1770

Ιδρύεται στη Φιλιππούπολη η «Ελληνική Κεντρική Σχολή».

1770

1780-1820

Ιδρύονται και λειτουργούν σχολεία
των ελληνικών κοινοτήτων στους οικισμούς Τυρολόη (1784), Μάδυτο (1784),
Μυριόφυτο (1788), Ραιδεστό (1790) Γανόχωρα (1790),
Επιβάτες (1796), Σηλυβρία (1799), Σκοπό (1810), Σωζόπολη (1817),
Μεσημβρία (1817).

1780-1820

1791

Οι «Δημητριείς», Δανιήλ Φιλιππίδης και Γρηγόριος Κωνσταντάς,
εκδίδουν στη Βιέννη το έργο τους «Νεωτερική Γεωγραφία»,
[Modern Geography] στο οποίο περιγράφουν τη Θράκη,
περιλαμβάνοντάς την στις «επαρχίες» της «Ευρωπαϊκής
Ελλάδος.

1791

1814-1821

Η Φιλική Εταιρεία στρατολογεί μέλη από θρακικές πόλεις
όπως: Φιλιππούπολη, Μεσημβρία, Μαρώνεια, Αίνο,
Βάρνα, Γκιουμουρτζίνα, Αδριανούπολη, Σωζόπολη, Αγχίαλο,
Μάδυτο, Λουλέ Μπουργκάζ, Αγαθούπολη.

1814-1821

1821

Μετά την κήρυξη της Ελληνικής Επανάστασης
στον χώρο της Θράκης, οι Οθωμανοί καταστέλλουν τις επαναστατικές
εστίες με σκληρά αντίποινα.

1821

1821 (April)

Ο μητροπολίτης Παΐσιος κηρύττει στη Σωζόπολη
την επανάσταση των ντόπιων χριστιανών. Οι Οθωμανοί την καταπνίγουν και η Σωζόπολη λεηλατείται.

1821 (April)

1821 (18 April)

Απαγχονίζεται ο πρώην Οικουμενικός Πατριάρχης Κύριλλος Στ’.
Αδριανούπολη. Την προηγούμενη μέρα εκτελούνται από τις οθωμανικές αρχές
και οι χριστιανοί πρόκριτοι της πόλης.

1821 (18 April)

1821 ( 2May)

Οι επαναστατημένοι χριστιανοί της περιοχής των Λαβάρων
ηττώνται από τους Οθωμανούς.

1821 ( 2May)

1821 (May)

Η επαναστατική κίνηση των χριστιανών της Καλλίπολης
επεκτείνεται και στα γειτονικά χωριά της θρακικής
ενδοχώρας (Κεσσάνη, Μάλγαρα κ.ά.) και καταστέλλεται από τους Οθωμανούς
σε σύντομο χρονικό διάστημα.

1821 (May)

1821 (September)

Ο οθωμανικός στόλος, κατά την επιστροφή του από την επαναστατημένη
Ελλάδα, αποβιβάζει αγήματα στη Σαμοθράκη που προκαλούν
εκτεταμένες καταστροφές. Σφαγιάζονται 700 και πλέον χριστιανοί
του νησιού. Πολλοί οδηγούνται
στα σκλαβοπάζαρα.

“Après le Massacre de Samothrace” («Μετά τη σφαγή της Σαμοθράκης”) (1827)

1821 (September)

1828-1829

Ρωσοτουρκικός πόλεμος. Οι Ρώσοι προελαύνουν μέχρι τη Θράκη.
Ο Σ. Σαγιέ (C. Sayger) και ο Α. Ντεζαρνό (A. Desarnod), όντας στην υπηρεσία του ρωσικού στρατού,
αφήνουν αξιόλογο έργο για την ανατολική και τη βόρεια Θράκη στο «Relation d’un Voyagefaiten Turquie». ”.

1828-1829

1835 (April)

Μαρτυρούν στη Μάκρη οι πέντε νεομάρτυρες από τη Σαμοθράκη:
Μανουήλ, Θεόδωρος, Γεώργιος, Μιχαήλ και Γεώργιος.

1835 (April)

1839-1856

Μεταρρυθμιστικά Διατάγματα (Τανζιμάτ): Χάτι Σερίφ 1839,
Χάτι Χουμαγιούν 1856.

1839-1856

1861

Ιδρύεται ο «Εν Κωνσταντινουπόλει Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος».
.

1861

1865-1900

Ιδρύονται και λειτουργούν σε όλους σχεδόν
τους οικισμούς της Θράκης σύλλογοι και σωματεία, τα οποία παίζουν
σημαντικό ρόλο στην εθνική, θρησκευτική και πνευματική αυτοσυνειδησία του
θρακιώτικου Ελληνισμού στις Σαράντα Εκκλησιές (1865),
στη Βιζύη (1865), στη Φιλιππούπολη (1869), στην Αίνο (1871),
στην Αδριανούπολη (1872), στην Αρκαδιούπολη (1872), στη Μάδυτο
(1875), στο Βαβά Εσκί (1878), στη Μεσημβρία (1881), στις Φέρες (1885),
στο Διδυμότειχο (1885), στην Κομοτηνή (1895), στo Καβακλί (1896),
στη Ραιδεστό (1897), στην Ξάνθη (1900), στο Σουφλί (πριν από το 1920).

1865-1900

1866-1867

Στα πλαίσια της διοικητικής αναδιοργάνωσης της Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας, η οποία συντελείται με το Τανζιμάτ (1839-1856),
η «μείζων Θράκη» απο- τελεί ώς το 1878 ενιαία διοικητική περιφέρεια με την ονομασία βιλαέτιο της Αδριανούπολης (Edirne).
.

1866-1867

1869

Ιδρύεται στην Αθήνα ο «Σύλλογος προς Διάδοσιν των Ελληνικών Γραμμάτων»,
ο οποίος, μαζί με τον «Ελληνικό Φιλολογικό Σύλλογο
Κωνσταντινουπόλεως», αναλαμβάνει το βάρος
της ίδρυσης και της λειτουργίας των σχολείων
σε ολόκληρη τη Θράκη.

Υπογράφεται σύμβαση ανάμεσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία
και τον βαρώνο Χίρς (Hirsch) για την κατασκευή ενός σιδηροδρομικού δικτύου,
το οποίο θα συνέδεε την Κωνσταντινούπολη με την Κεντρική Ευρώπη με μια κύρια γραμμή και τέσσερις διακλαδώσεις.
Η μία από αυτές θα συνέδεε την Αδριανούπολη
με το Ντεντέαγατς (Αλεξανδρούπολη
μετά το 1920).

1869

1870

Αναγνωρίζεται με σουλτανικό φιρμάνι
Βουλγαρική Εξαρχία.

1870

1872

Ολοκληρώνεται η σύνδεση Ντεντέαγατς με την Αδριανούπολη
ενώ παράλληλα προχωρούν οι εργασίες για την
κατασκευή του λιμανιού στο Ντεντέαγατς.

1872

1875 (February)

Συστήνεται στο Ντεντέαγατς το προξενικό πρακτορείο της Ελλάδας.

1875 (February)

1876

Το προξενικό πρακτορείο της Ελλάδας στο Ντεντέαγατς αναβαθμίζεται
σε υποπροξενείο.

1876

1877 (June) – 1878 (March)

Ρωσοτουρκικός πόλεμος, ο οποίος λήγει με την ήττα της
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.

1877 (June) – 1878 (March)

1878 (January)
1878 (March)
1878 (July)


Οι Ρώσσοι κατακτούν το Δεδέαγατς. Μηχανικοί του ρωσικού στρατού
εκπονούν το πρώτο ρυμοτομικό σχέδιο της μικρής τότε πόλης
του Ντεντέαγατς.

Υπογράφεται η Συνθήκη του Αγίου Στεφάνου ανάμεσα στη Ρωσία
και την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Σύμφωνα με τη συνθήκη
ιδρύεται η αυτόνομη ηγεμονία της Βουλγαρίας,
στην οποία ενσωματώνεται το βόρειο και νοτιοδυτικό
τμήμα της «μείζονος Θράκης».

Στη διάσκεψη του Βερολίνου, οι Μεγάλες Δυνάμεις της εποχής
αναθεωρούν τη Συνθήκη του Αγίου Στεφάνου. Περιορίζεται η αυτόνομη ηγεμονία της Βουλγαρίας.
Δημιουργείται η ημιαυτόνομη ηγεμονία της ανατολικής Ρωμυλίας, η οποία
περιλαμβάνει τη βόρεια
Θράκη.

1878 (January)
1878 (March)
1878 (July)

1879

Ιδρύεται η γαλλική «Εταιρεία Εκμετάλλευσης
των Ανατολικών Σιδηροδρόμων» (Compagnie d’Exploitation des chemins de Fer Orientaux), η οποία αργότερα περιήλθε
στην Τράπεζα της Γερμανίας και σε όμιλο τραπεζών της Βιέννης.

1879

1880 (June)

Πραγματοποιούνται τα εγκαίνια του φάρου του Ντεντέαγατς,
ενός από τους ψηλότερους φάρους της ανατολικής Μεσογείου και σύμβολο της πόλης.
και σύμβολο της πόλης.

1880 (June)

1884
1885

Μεταφέρεται η έδρα του σαντζακίου από το Διδυμότειχο
στο Ντεντέαγατς.

Από τη μητρόπολη Μαρωνείας αποσπώνται το Ντεντέαγατς
μαζί με τα γύρω χωριά και προσαρτώνται
στη μητρόπολη της Αίνου. Την ίδια χρονιά η έδρα
του μητροπολίτη μεταφέρεται από την Αίνο
στο Ντεντέαγατς.

1884
1885

1885 (April-September)

Επιθέσεις εις βάρος του ελληνικού στοιχείου
από τους Βουλγάρους στη Φιλιππούπολη.
Η Βουλγαρία προχωρεί μονομερώς στην προσάρτηση της ημιαυτό- νομης ηγεμονίας της ανατολικής Ρωμυλίας.

1885 (April-September)

1893

Ξεκινούν οι εργασίες της σιδηροδρομικής σύνδεσης Θεσσαλονίκης
– Έβρου από τη γαλλοβελγική εταιρεία
«Jonction Salonique – Constantinople» (J.S.C).

Ο χάρτης εμφανίζει ακόμη υπάρχουσα κύρια γραμμή με κόκκινο χρώμα και εγκαταλελειμμένες ή ισοπεδωμένες γραμμές κλάδων σε καφέ. Άλλες σιδηροδρομικές γραμμές εμφανίζονται με μαύρο χρώμα. Το φόντο του χάρτη δείχνει τα σύνορα του 2018

1893

1896

Ολοκληρώνονται οι εργασίες της νέας σιδηροδρομικής γραμμής J.S.C.

1896

1906

Βούλγαροι εθνικιστές προκαλούν σοβαρά επεισόδια
και καταστροφές σε όλες σχεδόν τις ελληνικές κοινότητες
της ανατολικής Ρωμυλίας (Φιλιππούπολη,
Στενήμαχο, Χάσκιοϊ, Καβακλί, Σωζόπολη, Μεσημβρία κ.ά.), με αποκορύφωμα
την πυρπόληση της Αγχιάλου.

1906

1908 (July)

Επανάσταση των Νεοτούρκων. Με την ίδρυση του τουρκικού εθνικιστικού κόμματος
στη Θράκη προστέθηκαν οι διώξεις των χριστιανών,
τους οποίους το κίνημα συλλήβδην
θεωρεί εχθρούς που υπονόμευαν την ενότητα
του τουρκικού εθνικού κράτους.

1908 (July)

1912 (October)

Στο πλαίσιο του Α’ Βαλκανικού Πολέμου, η Βουλγαρία καταλαμβάνει
τη δυτική Θράκη.

1912 (October)

1913 (May)

Τερματίζεται ο Α’ Βαλκανικός Πόλεμος με την υπογραφή της Συνθήκης
του Λονδίνου.

1913 (May)

1913 (June-July)

Β ́ Βαλκανικός Πόλεμος. Κατά τη διάρκεια του πολέμου, ο ελληνικός στρατός,
με την υποστήριξη του πολεμικού ναυτικού που έπλεε σε όλο το μήκος
της θρακικής ακτής, σημειώνει αξιόλογες νίκες και εισέρχεται πανηγυρικά στην Καβάλα, στην Ξάνθη, στην Κομοτηνή και στο Ντεντέαγατς.

1913 (June-July)

1913 (August)

Υπογράφεται η συνθήκη του Βουκουρεστίου, με την οποία τελειώνει
ο Β’ Βαλκανικός Πόλεμος. Η δυτική Θράκη παραχωρείται στη Βουλγαρία.
Η ανατολική Θράκη παραμένει στην οθωμανική κυριαρχία.

Photo Bild und Film Umt – Grosser Bilderatlas des Weltkrieges

1913 (August)

1913 (August)


Δημιουργείται προσωρινά η «Δημοκρατία της Γκιουμουλτζίνας».

1913 (August)

1913 (September)


Υπογράφεται στην Κωνσταντινούπολη σύμβαση ανάμεσα
στη Βουλγαρία και την Οθωμανική Αυτοκρατορία η
οποία προβλέπει την «εθελουσία» ανταλλαγή των μουσουλμάνων και των Βουλγάρων
που ήταν εγκατεστημένοι σε βάθος 15 χιλιομέτρων δυτικά
και ανατολικά του ποταμού Έβρου.

1913 (September)

1913 (October)

Ο βουλγαρικός στρατός καταλαμβάνει τη Θράκη και το Ντεντέαγατς
(Αλεξανδρούπολη).

1913 (October)

1914-1918

Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος. Η Τουρκία συντάσσεται με τις Κεντρικές Δυνάμεις,
Γερμανία – Αυστροουγγαρία-
Βουλγαρία.

Image: Imperial War Museums

1914-1918

1915 (September)

Υπογράφεται στην Κωνσταντινούπολη ανάμεσα στη Βουλγαρία και στην Οθωμανική Αυτοκρατορία συμφωνία, βάσει
της οποίας η δεύτερη παραχωρεί στη Βουλγαρία
το σημερινό βόρειο τμήμα του νομού Έβρου,
συνολικής έκτασης 1.500 περίπου τετραγωνικών χιλιομέτρων. Έτσι, ολόκληρη σχεδόν η
δυτική Θράκη περνά στην κατοχή
των Βουλγάρων.

1915 (September)

1915 (March)

Επίθεση των Συμμαχικών Δυνάμεων, της Αντάντ (Entente),
στα Δαρδανέλια. Ο συμμαχικός στόλος βομβαρδίζει την υπό βουλγαρική
κατοχή παραλιακή ζώνη της Θράκης και το Ντεντέαγατς.

1915 (March)

1916 (May)

Κατάληψη της ανατολικής Μακεδονίας από γερμανικά και
βουλγαρικά στρατεύματα.

1916 (May)

1916 (August)

Ιδρύεται το Κίνημα Εθνικής Άμυνας και σχηματίζεται
η προσωρινή κυβέρνηση της Θεσσαλονίκης με αρχηγό
τον Ελευθέριο Βενιζέλο.

1916 (August)

1917 (July)

Η Ελλάδα εισέρχεται στον πόλεμο στο πλευρό των Συμμάχων.

1917 (July)

1918 (November)

Τέλος του Α’ Παγκόσμιου Πολέμου με τη νίκη
των δυνάμεων της Αντάντ. Οι Τούρκοι υπογράφουν ανακωχή του Μούδρου.
Η Βουλγαρία ηττημένη, ως μέλος των Κεντρικών Δυνάμεων,
υπογράφει την ανακωχή της Θεσσαλονίκης και υποχρεούται να αποσύρει τα στρατεύματά της από τη δυτική Θράκη.

Απόκομμα εφημερίδας 11 Νοεμβρίου του 1918

1918 (November)

1919 (September)

Στο δυτικό τμήμα της Θράκης δημιουργείται η διασυμμαχική
ζώνη υπό γαλλική διοίκηση.

1919 (September)

1919 (October)
1919 (4-17 October)
1919 (October)
1919 (November)


Τα στρατεύματα της Αντάντ, συμπεριλαμβανομένων και των ελληνικών, κα- τέλαβαν την δυτική
Θράκη.

Ελληνικά στρατεύματα καταλαμβάνουν το «τρίγωνο» της Ξάνθης
με την εντολή να διατηρήσουν την τάξη και την ασφάλεια
στα πλαίσια των αποφάσεων της Αντάντ
περί αυτόνομης «διασυμμαχικής Θράκης».

Οι σύμμαχοι κηρύσσουν προσωρινά τη Θράκη αυτόνομο κρατίδιο
(Thrace interelliee), με δική του διοίκηση
και επίσημη γλώσσα τη γαλλική.

Υπογράφεται η συνθήκη του Νεϊγύ από τους συμμάχους της Αντάντ
και τη Βουλγαρία. Η τελευταία παραιτείται από όλα τα δικαιώματά της
στη Θράκη.

1919 (October)
1919 (4-17 October)
1919 (October)
1919 (November)

1920 (April)

Οι Σύμμαχοι αποφασίζουν στο Σαν Ρέμο
να αντικαταστήσουν τα συμμαχικά στρατεύματα που έδρευαν στη Θράκη με ελληνικά,
τα οποία λαμβάνουν την εντολή να διατηρήσουν το «διασυμμαχικό καθεστώς».

1920 (April)

1920 (May)

Ελληνικά στρατεύματα εισέρχονται στη Θράκη,
με εντολή να διατηρήσουν τη δημόσια τάξη και ασφάλεια,
έως ότου αποφασιστεί η τελική τύχη της περιοχής.

1920 (May)

1920 (14 May)


Τα ελληνικά στρατεύματα εισέρχονται θριαμβευτικά στην Αλεξανδρούπολη.

1920 (14 May)

1920 (22 May)


Τα ελληνικά στρατεύματα εισέρχονται στην ιστορική πόλη
του Διδυμοτείχου.

1920 (22 May)

1920 (June)


Ο Τζαφέρ Ταγιάρ (Caffer Tayar) κηρύσει την αυτονομία της ανατολικής Θράκης.
Το κίνημά του λήγει άδοξα με τη σύλληψή του από τα ελληνικά
στρατεύματα.

1920 (June)

1920 (July)

Ελληνικά στρατεύματα εισέρχονται πανηγυρικά στην Αδριανούπολη και συγκροτείται η Γενική Διοίκηση
της Θράκης με επικεφαλής
τον ύπατο αρμοστή Αντώνιο Σακτούρη.

1920 (July)

1920 (August)

Υπογράφεται η Συνθήκη των Σεβρών. Μεταξύ άλλων συνομολογείται και η
συνθήκη περί Θράκης, η οποία επιβεβαιώνει
την προσάρτηση της δυτικής Θράκης στην Ελλάδα
σε εφαρμογή της συνθήκης Νεϊγύ.

1920 (August)

1922 (August)

Κατάρρευση του Μικρασιατικού Μετώπου. Μικρασιατική καταστροφή
και ήττα της Ελλάδας.

1922 (August)

1922 (October)

Η Ελλάδα υπογράφει το Πρωτόκολλο των Μουδανιών και υποχρεούται
μέσα σε 15 μέρες να εκκενώσει την ανατολική Θράκη. 200.000 Θράκες
εγκαταλείπουν τις πατρογονικές τους εστίες.

1922 (October)

1922 (November)


Η ελληνική αντιπροσωπεία παραδίδει τη διοίκηση
της Αδριανούπολης στη Διασυμμαχική Επιτροπή.

1922 (November)

1923 (July)

Με τη Συνθήκη της Λωζάνης ολοκληρώνεται και τυπικά η τριχοτόμηση της
Θράκης. Με ειδικό πρωτόκολλο οι Σύμμαχοι επικυρώνουν
τη «Συνθήκη περί Θράκης της 10ης Αυγούστου 1920»,
βάσει της οποίας η δυτική Θράκη είχε επιδικαστεί στην Ελλάδα.

Keystone-France/Gamma-Keystone via Getty Images

1923 (July)

1923-1925

Στο πλαίσιο της ελληνοβουλγαρικής σύμβασης
για την «εθελούσια και αμοιβαία μετανάστευση των
φυλετικών μειονοτήτων» εγκαταλείπουν τη βόρεια Θράκη
περίπου 50.000 Έλληνες.

1923-1925