Πανηγύρι Καστανίτης

Μετά τη λειτουργία στην εκκλησία μοιράζεται εσκέκ.