Αρχή της άνοιξης

Τύπος: Ακίνητη

Εποχή: Χειμώνας

Μήνας: Φεβρουάριος

Ημερομηνία:

Τόπος: Νοτιοδυτική Θράκη

Φορέας: