Το κάψιμο του Ιούδα ή του Οβρίου

Ο Ιούδας αποτελεί τον αποδιοπομπαίο τράγο της παράδοσης. Το κάψιμο του ομοιώματος του Ιούδα παλαιότερα το συναντούσαμε σε πολλά χωριά. Συνεχίζεται στη Χηλή και την Αμφιτρίτη του Δήμου Αλεξανδρούπολης να διαιωνίζεται το έθιμο σαν μια θεσμική κοινοτική υποχρέωση να τιμωρούνται οι προδότες.

Βίντεο:

Το κάψιμο του Ιούδα στη Ν. Χηλή.

Τύπος: Κινητή

Εποχή: Άνοιξη

Μήνας:

Ημερομηνία: Μ.Σάββατο

Τόπος: Αμφιτρίτη – Ν.Χηλή Ν.Έβρου

Φορέας: