Τεμπελέκια

«Τεμπελέκια». Ένα αγερμικό ανδρικό δρώμενο του Δωδεκαημέρου, που πραγματοποιείται στην αγροτο-αστική κοινότητα της Νέας Βύσσας του Έβρου στις 25-26 Δεκεμβρίου. Πρόκειται για τα παραδοσιακά κάλαντα της κοινότητας, που ψάλλονται από τους νέους της κοινότητας, χρησιμοποιώντας ντέφια, αλλά και ζωομορφικές μεταμφιέσεις, όπως αυτή του «Καμηλάρη» που συνοδεύει το έθιμο.

Τύπος: Ακίνητη

Εποχή: Χειμώνας

Μήνας: Δεκέμβριος

Ημερομηνία: 25 Δεκεμβρίου

Τόπος: Ν.Βύσσα Ν.Έβρου

Φορέας: