Χριστόϊαννα

Κάθε χρόνο ανελλειπώς στον παραδοσιακό οικισμό των Μεταξάδων του Ν.Έβρου, παραμονή Χριστουγέννων όλοι καλαντιστές, που το 2023 πέρασαν τους 110 σε αριθμό, με τους νταιρέδες στα χέρια, ξεκινούν από την εκκλησία του Αγίου Αθανασίου τα κάλαντα με το…«Χριστόϊννα Χριστόϊννα Χριστός γεννιέται». Στη συνέχεια πηγαίνουν στο σπίτι του παππά, ψέλνουν το ειδικό τραγούδι και χωρίζονται σε 2 ομάδες. Όταν περάσουν από όλες τις γειτονιές οι ομάδες των καλλαντιστών ανταμώνουν στην κεντρική εκκλησία ψάλλοντας το «…. από δω Χριστός διάβηκε ..» καθώς η ώρα πέρασε τις δώδεκα και ο Χριστός εγεννήθη.

Τύπος: Ακίνητη

Εποχή: Χειμώνας

Μήνας: Δεκέμβριος

Ημερομηνία: 24-25 Δεκεμβρίου

Τόπος: Μεταξάδες Ν.Έβρου

Φορέας: