Ε(Β)ΡΥνους

Διαδρομές ερμηνείας της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς του Έβρου


Η δράση υλοποιείται υπό την αιγίδα και επιχορήγηση του ΥΠΠΟΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης υλοποιεί τα εργαστήρια πολιτιστικής ερμηνείας με 3 ομάδες δράσης στο Σουφλί, στο Διδυμότειχο και στα Δίκαια , με θέμα την πολιτιστική ερμηνεία του τόπου, ως εργαλείο αναγνώρισης, ανασύστασης και μετάδοσης εμπειριών και συναισθημάτων.
Στόχος του προγράμματος είναι η ανακάλυψη και η ερμηνεία του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου των περιοχών του νομού Έβρου και η χρήση τους από ιδιώτες / πολίτες κάθε ηλικίας.


Με την δημιουργία 3 μικρών ομάδων με 6-8 άτομα σε κάθε περιοχή δουλεύουμε τεχνικές και προσεγγίσεις γύρω από την ερμηνεία της τοπικής ιστορίας. Με εργαλεία την έρευνα, τη
μελέτη, τις βιωματικές μαρτυρίες και την επεξεργασία του υλικού που θα συγκεντρώνεται θα φτάσουμε στο τελικό στάδιο της πολιτιστικής ερμηνείας.


Τα εργαστήρια χωρίζονται σε 3 μέρη
α) Εργαστήρια Γνωριμίας & Καταγραφής
Στα Εργαστήρια Γνωριμίας & Καταγραφής οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία, αφού
εξοικειωθούν με το αντικείμενο και τα εργαλεία του έργου, να κατανοήσουν τη διαφορά μεταξύ
ερμηνείας και κλασικής ξενάγησης, να ανακαλύψουν τρόπους καταγραφής και αφομοίωσης της
πληροφορίας που αφορά τον τόπο, το περιβάλλον του και την ιστορική του μνήμη.
β)Εργαστήρια Αποτύπωσης & Κατανόησης
Στα Εργαστήρια Αποτύπωσης & Κατανόησης θα εξοικειωθούν όλοι οι συμμετέχοντες με τους
τρόπους αποτύπωσης & ερμηνείας ώστε να τις εφαρμόσουν μεταγενέστερα στη δική τους
περιοχή -είτε ως προφορική παρουσίαση (ξενάγηση ερμηνείας), είτε ως γραπτή (π.χ. σε
φυλλάδια ή πινακίδες).
γ)Εργαστήρια Πολιτιστικής Ερμηνείας
Στα Εργαστήρια Πολιτιστικής Ερμηνείας, θα γίνει παρουσίαση τη δουλειάς που θα έχει παραχθεί
ώστε να είναι όλοι ενήμεροι για το τι προσφέρει η κάθε μία από τις τρεις περιοχές παρέμβασης.

Τελικός στόχος να προβληθεί η δουλειά και σε άλλους φορείς του νομού ώστε να μπορούν κι
εκείνοι να προβάλλουν τις περιοχές αυτές ως πιθανούς προορισμούς και με την επιλογή μιας
πολιτιστικής ερμηνείας

Το πρόγραμμα βρίσκεται στο στάδιο της ολοκλήρωσης του Β’ μέρους και αναμένεται να ολοκληρωθεί τέλη Μαίου με τις παρουσιάσεις των συμμετεχόντων

Δημοσιεύθηκε την
Κατηγοριοποιημένα ως Νέα